VIII. Opsiyon Değeri ile Maksimum Transfer Miktarı

Yayımlama Zamanı: 9 Ağu 2023Güncelleme Zamanı: 17 May 2024Okuma Süresi: 4 dk

Kullanıcılar, “Borç Alma” fonksiyonu açıkken al-sat hesabından fonlama hesabına transfer başlattığında, Maks. Transfer miktarları Portföy Marjini modundaki (PM) ve Portföy marjini dışı (PM dışı) moddaki hesaplar arasında farklı şekilde hesaplanır.

PM Dışı Mod

Basit Mod, Tekli Kripto Modu ve Çoklu Kripto Modunda, hesaptaki net opsiyon değerinin pozitif olması hâlinde, bu pozitif opsiyon değeri, aslında net varlık olarak sayılsa bile, otomatik borç alma ile Maks. Transfer miktarı hesaplanırken borç alma için teminat olarak dikkate alınmaz. Bu nedenle, pozitif opsiyon değerleri, dışa transfer için limiti artırmaz.

PM Modu

PM modundaki hesaplar için, pozitif net opsiyon değerleri, borç almayı desteklemek ve dolayısıyla Maks. Transfer miktarlarını artırmak için uygun net varlık olarak kabul edilir [Not: Bir hesaptaki net opsiyon değeri, uzun opsiyonların değeri ve kısa opsiyonların değerinin toplamına eşittir].

Risk kontrolü amacıyla, Maks. Transfer miktarı hesabında uzun opsiyon pozisyonlarının değerlerine aşağıdaki ayarlamalar uygulanır:

  1. Likidite nedeniyle indirim: Tüm uzun opsiyonların değerleri bir likidite katsayısı ile çarpılır. Bu katsayının mevcut değeri 0,8’dir.

  2. BS Delta’ya göre indirim: Her bir OTM opsiyonunun değerine 0 ile 1 arasında ayrı bir indirim katsayısı uygulanır. Bir opsiyonun BS Delta mutlak değeri ne kadar küçük olursa katsayı değeri de o kadar küçük olur. Katsayı, derin OTM opsiyonları için 0’a ayarlanır; yani, derin OTM opsiyonları hiçbir şekilde borç alma için teminat olarak kullanılamaz.

  3. Üst limit: Her bir PM hesabında, yukarıdaki a ve b ayarlamalarından sonra tüm uzun opsiyonların değerleri, önceden belirlenmiş bir üst limit seviyesi ile sınırlandırılır. Şu anda, bu limit 1.000.000 USD olarak ayarlanır.

Maks. Transferi Destekleyen Opsiyon Değeri Özelliğinin Geçici Olarak Kapatılması

PM hesaplarında Maks. Transfer miktarını destekleyen opsiyon değeri özelliği, sistemin opsiyon piyasalarında anormal piyasa davranışları tespit etmesi hâlinde geçici olarak kapatılacaktır. Özelliklerde bu tür durdurmaları tetikleyebilen risk göstergeleri arasında gösterge fiyatı anormalliği, olağan dışı alış/satış teklifi fiyatları/miktarları, vb. yer alır. Bu tür durumlarda, pozitif opsiyonlar hiçbir PM kullanıcısı için teminat olarak sayılmaz; ancak kullanıcılar yine de opsiyon değerleri dikkate alınmadan hesaplanan Maks. Transfer limitleri ile Transfer işlemi gerçekleştirebilirler. Risk göstergeleri normale döndüğünde, maks. transferi destekleyen opsiyon değeri özelliği tüm PM kullanıcıları için yeniden etkinleştirilir.

Bu özelliğin yukarıda bahsedilen potansiyel duraklamaların ve yeniden etkinleştirmelerin sadece Maks. Transfer miktarlarını etkilediğini unutmayın. PM hesaplarının Ayarlanan Net Varlık, Kullanımdaki ve Çapraz Marjin Oranı etkilenmez.

Kullanıcı Arayüzünde İlgili Ayarlar

Yukarıda anlatılan özelliği kullanmak için, PM kullanıcısının “Otomatik borç alma” ayarını etkinleştirmesi ve ayrıca al-sat hesabından fonlama hesabına transfer yapmayı denerken diyalog kutusunda “Borç Al” işaretlemesi gerekir (Web kullanıcı arayüzünün örnek olarak kullanıldığı aşağıdaki resimlerde gösterilen şekilde).

op1op2