Kullanıcı Sözleşmesi

Yayımlama Zamanı: 27 Ara 2023Güncelleme Zamanı: 9 May 2024Okuma Süresi: 80 dk

Son güncelleme: 18.02.2024

Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, tüm ekleriyle birlikte, (“Sözleşme”) OKX Teknoloji Anonim Şirketi ( “OKX TR”, “biz”) ile kullanıcı (“Kullanıcı”, “siz”) (tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır) tarafından ve arasında, Kullanıcı’nın Platform’da sunulan Hizmetler’e erişimini ve kullanımını düzenlemek amacı ile elektronik ortamda düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin imzasıyla, Platformumuzda yer alan ve zaman zaman tadil edilebilen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Risk Bildirim Formu, Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme, Veri Sahibi Başvuru Formu ve diğer politika ve bildirimlerimizi (topluca “Politikalar”) okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz. Bu Politikalar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır. Bu Politikalar’da yer alan esasların ihlal edilmesi işbu Sözleşme’nin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

2. TANIMLAR

Tanımlanan tekil kelimeler çoğul ve tam tersini içerir.

Dolaylı Zararlar İlgili zararın bertaraf edilmesi ve bertaraf edilme olasılığına ilişkin olarak Kullanıcı’nın uyarılmış olup olmadığı veya sözleşmesel, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir hukuk teorisine dayanıp dayanmamasına bakılmaksızın; Sözleşme’ye veya hukuka aykırı fiilin Kullancı’ya verdiği doğrudan zarara bağlı olarak eklenen bir sebeple doğrudan zararlar dışında, Kullanıcı’nın uğradığı menfi zararlar dahil tüm dolaylı zararlar anlamına gelir. Bu kapsamda, özel, doğrudan olmayan, tesadüfi, örnek, cezai, çoğul veya sonuçsal zararlar dahil olmak üzere herhangi bir şekilde meydana gelen; iş kaybı veya fırsat kaybı, müşteri veya sözleşme kaybı, genel giderlerin, yönetim veya personel zamanının kaybı, beklenen kar veya gelir veya diğer finansal fayda kaybı, donanım veya yazılımın kullanım kaybı, veri veya bilgi kaybı veya veri bozulması (Kripto Varlık fiyat verilerinin doğruluğundan, eksiklikten veya hatalı olmasından kaynaklanan zararlar dahil; Talimat veya verilerin iletimindeki hata veya gecikme; ve/veya bunların herhangi bir sebeple kesintiye uğraması) veya faaliyetin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp, itibar veya iyi niyet kaybı, türü ne olursa olsun oluşan kayıp ve zarar ifade edilmektedir.
Hizmetler
OKX TR veya OKX TR tarafından yetkilendirilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye konu işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Platform üzerinde Kullanıcı’ya sunulan her türlü uygulama, yazılım, API (uygulama programı arayüzü), teknolojiler, ürünler ve/veya işlevleri içeren hizmetleri ifade eder.
Kripto Varlık Dağıtılmış defter teknolojisine, blokzincir teknolojisine ve kriptografiye dayanan, itibari para, kaydi para, elektronik para olarak nitelendirilmeyen, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilmeyen, merkezi bir yapıda olmayan, dijital (sanal) varlık türlerini ifade eder.
Kripto Cüzdanı Tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğu ve hakimiyeti altında olan, Kripto Varlık adreslerini ve onların şifrelerini içeren bir bilgisayar dosyasını ifade eder.
Platform OKX TR tarafından Hizmetler’in sunulduğu internet sitesini ve/veya ilgili mobil uygulamayı ifade eder.
Talimat
OKX TR’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanıcılar tarafından kripto varlıklar için verilen alış ya da satış talimatlarını ifade eder.
TR Türkiye’yi ifade etmektedir.
Zarar(lar)
Herhangi bir iddia, talep, dava, işlem, yükümlülük, masraf (hukuki ve mesleki masraflar dahil), maliyet, ücret, zarar, hasar, ceza, para cezası veya değer azalması anlamına gelmektedir.

3. GİRİŞ

3.1. Kullanıcı, Platform’a kaydolarak ve/veya Hizmetler’i kullanarak veya bunlara erişerek, işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları okuduğunu, anladığını, onayladığını, ve ayrıca Kripto Varlık işlemlerine ilişkin riskleri bildiğini ve üstlendiğini kabul eder. Ayrıntılı bilgi için lütfen Platformda yer alan Risk Bildirim Formunu inceleyiniz.

3.2. OKX TR, işbu Sözleşme ve Politikalar’ın hüküm ve koşullarını dilediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar. OKX TR, ilgili değişiklikleri, Sözleşme'nin ve ilgili Politika’nın son halini Platform'da yayınlamak kaydıyla, ve/veya Kullanıcılar'a e-posta göndererek, ve/veya Kullanıcı’ya tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği herhangi bir yolla bildirir. Sözleşme’ye ve/veya Politikalar’a ilişkin işbu değişiklikler Kullanıcı’ya bildirim yapıldığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Lütfen bu sayfada yayınlanan Sözleşme’yi ve Platformdaki Politikalar’ı, bunların, koşullarındaki herhangi bir güncelleme veya değişiklikten ve son güncelleme tarihlerinden haberdar olmak adına düzenli olarak kontrol ediniz.

3.3. Kullanıcı, OKX TR’nin tek taraflı değişiklik ve düzenlemeleriyle ilgili olarak, OKX TR’nin belirlediği yöntemler dışında bildirim alma hakkından feragat eder. Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya ve Hizmetler’den yararlanmaya devam etmesi, ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kabul ettiği anlamına gelir.

3.4. Aksi belirtilmedikçe Kullanıcı ile her türlü resmi iletişim Platform’da kayıtlı olan e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Kullanıcı, hesabında kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-postaların yazılı bildirim yerine geçeceğini kabul ve beyan eder.

3.5. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin Hizmetler ile ilgili olarak kendisi ve OKX TR arasındaki yegâne sözleşme olduğunu ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçmekte olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. OKX TR’nin Yapısı

4.1.1 OKX TR bir Kripto Varlık alım/satım platformudur. OKX TR, Kullanıcı’nın Kripto Varlıklar’ın niteliklerini inceleyerek verdiği işlem yapma kararı neticesinde, Kripto Varlıklar’ın alım ve satımına aracılık eder. OKX TR, yapılan işlemlere taraf değildir, işbu işlemlerde Kullanıcı’ya danışmanlık faaliyeti olarak nitelendirilebilecek herhangi bir hizmette de bulunmaz.

4.1.2. OKX TR, Platform üzerinden Kullanıcılar’a sunmakta olduğu Hizmetler kapsamında Kripto Varlıklar’ın Kripto Cüzdan veya başkaca herhangi bir şekilde saklanmasına ilişkin olarak hizmet vermemektedir. Platform nezdindeki Kripto Varlıklar dış hizmet sağlayıcılarından alınan hizmet doğrultusunda tutulmaktadır.

Dolayısıyla, Kullanıcı’nın OKX TR aracılığı ile edindiği Kripto Varlıkları kendi mülkiyetine geçirmek için ilgili Kripto Varlıkları OKX TR nezdindeki kullanıcı hesabından kendi Kripto Cüzdanına aktarması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kullanıcı, Platform nezdindeki Kripto Varlıkların dış hizmet sağlayıcılardan alınan hizmet doğrultusunda tutulduğuna dair bilgilendirildiğini, dolayısıyla işbu dış hizmet sağlayıcılarına ilişkin olarak borca batıklık, iflas, tasfiye ve benzeri fiillerin oluşması durumunda Kullanıcı’nın uğrayacağı Zararlar’dan OKX TR’nin sorumlu olmadığını ve dolayısıyla Kripto Varlıklar’ın saklanmasından, muhafazasından ve kendisine ait Kripto Cüzdan’a aktarılarak mülkiyetine geçirilmesinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.1.3. OKX TR, Kullanıcı’nın Platform’da yaptığı işlemlerden gelir elde edeceğine ilişkin taahhütte bulunmaz.

4.1.4. OKX TR tarafından sunulan Hizmetleri kullanarak, yatırıma dönüştürülsün ya da dönüştürülmesin, Kullanıcı, sahip olduğu veya Platform üzerinde işlem yapabileceği herhangi bir Kripto Varlık veya itibari para birimi için herhangi bir faiz veya benzer ek getiri talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda, OKX TR Kullanıcı’nın sahip olduğu itibari para birimini veya Kripto Varlık türünü işletmeye veya bunları değerlendirme gibi bir yükümlülüğe sahip değildir veya bu kapsamda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

4.1.5. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe ve üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Platform’a bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların kullanım hakkı OKX TR’ye aittir. Hizmetler’in, bununla bağlantılı sayfalarının kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmez.

4.2 Hesap

4.2.1. Hesap Kuruluşu

4.2.1.1. Her Kullanıcı, Platform’daki üye formu doldurarak sadece bir kullanıcı hesabı açabilir.

4.2.1.2. Bir Kullanıcı’nın birden fazla hesap kullandığının tespit edilmesi halinde OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar; bu önlemler belirli işlemlerin engellenmesini veya Kullanıcı hesabının kapatılmasını da içerir. OKX TR’nin Kullanıcı’ya uygulanacak veya uygulanmış olan tedbirleri bildirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.2.1.3. Kullanıcı Platform’a kaydolurken verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olması ve yanıltıcı olmamasından sorumludur. OKX TR Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde Kullanıcı tarafından verilen bu beyanlara dayanır. Bunun yanında Kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra Kullanıcı verilerinin güncelliğinin sağlanması ya da belirli limit/işlem türlerinin gerçekleştirilmesi için OKX TR tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesinden ve doğrulanmasından/kanıtlanmasından sorumludur. Aksi bir durumda, OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

4.2.1.4. Kullanıcı tarafından beyan edilen bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı en kısa sürede OKX TR’yi bilgilendirecek ve söz konusu bilgileri güncelleyecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan kayıp ve Zararlar’dan OKX TR sorumlu değildir.

4.2.1.5. OKX TR, kendi mutlak takdirine bağlı olarak Kullanıcı’ya hesap açmayı reddedebilir.

4.2.2. Hesabın Kullanımına İlişkin Koşullar

4.2.2.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, sadece OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan ve sunulacak Hizmetleri, yalnızca üyeliği devam ettiği sürece kullanabilir.

4.2.2.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme uyarınca tanınan haklar, sınırlı, gayrimünhasır ve devredilemez niteliktedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme’den doğan haklar herhangi bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez, satılamaz, kiralanamaz ve kullandırılamaz. Aksi takdirde, OKX TR, Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

4.2.2.3. Kullanıcı, OKX TR’nin Platform ve Hizmetleri’ni kullandığı sırada, Platform nezdinde oluşturduğu hesabın ve Kripto Cüzdan’ın nihai, yasal ve gerçek sahibi olduğunu, ve Platform üzerinde kullandığı itibari ve kripto paraların tamamının hukuka uygun yoldan elde edilmiş gelirler olduğunu, yalnızca kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, ve üçüncü bir kişi adına hareket etmediğini, hesabını, yükümlülüklerini ve haklarını üçüncü şahıslara devretmeyeceğini, satmayacağını, kendi üyeliğini her ne ad altında olursa olsun başkasına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde OKX TR, Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, OKX TR’nin Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, usulsüz veya hukuka aykırı kullanımı vb. işlemlerden kaynaklanan hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.2.2.4. Kullanıcı, OKX TR tarafından sağlanan Hizmetleri (Platform aracılığıyla işlem yapmak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sadece yasal amaçlarla ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Politikalarımız uyarınca kullanacaktır. Kullanıcı tarafından Platform’un veya herhangi bir Hizmet’in yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ya da şüpheli bir işlem tespit edilmesi halinde OKX TR, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi iptal etme, erteleme, geri döndürme, Sözleşme’yi derhal feshetme, Kullanıcı hesabını dondurma, askıya alma ya da diğer uygun güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Hesabın ve Hizmetler’in yasa dışı amaçlarla kullanılmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

4.2.2.5. Kullanıcı, hesabına ait Kullanıcı adı ve şifrenin korunmasından sorumludur. Kullanıcı, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarıyla paylaşması halinde meydana gelecek Zarar ve kayıplardan bizzat sorumlu olacağını, Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan hesabından Platform üzerinde yapılacak her türlü işlemin Kullanıcı tarafından yapılmış varsayılacağını kabul eder. Bu noktada Kullanıcı, hesabına yönelik şüpheli her türlü işlemi veya yetkisiz erişimi gecikmeksizin OKX TR’ye bildirmek zorundadır.

4.3. Kullanıcı

4.3.1. Kullanıcı Özellikleri

4.3.1.1. Kurumsal Kullanıcılar’a ilişkin düzenlemelerimiz saklı kalmak kaydıyla, OKX TR sadece TR’den gerçek kişi Kullanıcılar’ı kabul etmekte veya kabul etmeyi hedeflemektedir. Kullanıcı, TR’de ikamet ettiğini beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumda, OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

4.3.1.2. Kullanıcı en az 18 yaşı (Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülkedeki şart koşulan yaş daha yüksekse en az o yaşı) sağladığını; daha önce Hizmetleri kullanımının askıya alınmadığını veya engellenmediğini; işbu Sözleşme’ye Taraf olabilmek için tüm hak ve yetkilere sahip olduğunu ve işbu Sözleşme’ye Taraf olmakla diğer sözleşmeleri ihlal etmediğini; herhangi bir yasa ve/veya mevzuat gereği Hizmetleri kullanımının kısıtlanmadığını beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumda, OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

4.3.2. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

4.3.2.1. Kullanıcı işlem yapacağı Kripto Varlıklar’ın niteliklerini, türünü ve özelliklerini inceleyerek bilinçli işlem yapma kararını verecektir. Bu konuda detaylı araştırma yapma yükümlülüğü Kullanıcı’nın kendisine aittir. Kullanıcı işbu Sözleşme’deki hiçbir Hizmet’in ya da Platform’da yer alan hiçbir içeriğin yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemeyeceğini kabul eder.

4.3.2.2. Kullanıcı, Platform üzerinde Kripto Varlıklar ile gerçekleştireceği ekonomik faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri, vergisel mükellefiyetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm yasal yükümlülükleri, bildiğini, üstlendiğini ve bunlardan OKX TR’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.2.3. Kullanıcı, Platform üzerinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden hukuki ve cezai olarak kendisi sorumlu olup, OKX TR’nin Kullanıcı hesabındaki işlemlere ilişkin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.3.2.4. Kullanıcı’nın Platform’daki Kripto Varlıklar’ın herhangi bir Kripto Cüzdanı’na transferinden doğan sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı aynı zamanda her bir Kripto Cüzdanı’na ilişkin güvenlik tedbirlerini de almakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlem Talimatları’nın hatasız, bilinçli ve Kullanıcı’nın şahsı tarafından yapılmış işlem emirleri olduğu kabul edilir ve bu işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.3.2.5. Kullanıcı, verdiği Talimatlar’ın ancak piyasa koşulları dahilinde talep olması halinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Kullanıcı, Talimatlar’ın her zaman işleme dönüşmeyebileceğini kabul eder. Kullanıcı OKX TR’nin Talimatlar’ın işleme dönüşmesi hususunda sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.3.2.6. Kullanıcı, Platform’daki hesabına, münhasıran kendisi adına açılmış Türk bankalarının yurtiçindeki hesapları üzerinden Türk Lirası para gönderimi yapabilir. Kullanıcı tarafından Sözleşme’de belirlenen usule aykırı şekilde gönderilen paralar ile üçüncü kişiler tarafından gönderilen ya da göndereni belirli olmayan paralar OKX TR tarafından Kullanıcı’nın üyelik hesabına kaydedilmeyecek olup iade edilecektir.

4.3.2.7. OKX TR tarafından Kullanıcı’ya yapılacak ödemeler, OKX TR tarafından belirlenen kurallar dahilinde, münhasıran Kullanıcı adına Türk bankalarının yurtiçinde açılmış hesaplarına gönderilecektir. Kullanıcı’ya yapılacak ödemeler mücbir sebepler ve/veya banka sistemlerindeki teknik aksaklıklar gibi OKX TR’nin kontrolü dışında kalan ve/veya OKX TR’nin kusuruna atfedilemeyecek sebepler dışında en geç işlem tarihini takip eden yedi (7) iş günü içerisinde kayıtlı banka hesabına gönderilir. Ancak OKX TR, özellikli durumların gerçekleşmesi halinde, söz konusu tutarın aktarımını uygun gördüğü bir süreyle öteleme hakkını saklı tutar. Aktarımda yaşanılabilecek gecikmeler sebebiyle Kullanıcı’nın OKX TR’den faiz, nema, tazmin gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı bulunmaz.

4.4. OKX TR’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.4.1. OKX TR tarafından alınan önlemlere rağmen Kullanıcı’ya ait Kripto Varlıklar’a karşı gerçekleşebilecek hırsızlık, dolandırıcılık, siber saldırılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir saldırıdan ve/veya Kripto Cüzdanı’na ilişkin olarak doğabilecek Zararlar’dan OKX TR sorumlu değildir.

4.4.2. OKX TR, Platform’da alım satımına aracılık ettiği Kripto Varlık türlerini belirleme yetkisine münhasıran sahiptir. Listelenen Kripto Varlık türlerini zaman zaman listeden çıkartabilir veya kabul ettiği diğer Kripto Varlık türlerini ekleyebilir.

4.4.3. OKX TR bu Sözleşme’deki Hizmetler’e ilişkin olarak Kullanıcı’nın verdiği Talimatlar’ı Platform kuralları dahilinde ve makul bir süre içinde yerine getirir. Ancak bununla birlikte OKX TR Talimatlar’ın kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı makul bir sürede yerine getirilmemesinden doğan Zararlar’dan sorumlu değildir.

4.4.4. Kullanıcı, Hizmetler’in mevcut teknolojik kapasite ve diğer şartlara göre OKX TR tarafından sunulduğunu kabul eder ve onaylar. OKX TR, Hizmetler’in sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermekte, ancak mücbir sebep, virüs, hacker saldırısı, sistem istikrarsızlığı, bankalar tarafından verilen hizmetler dahil üçüncü taraf hizmetlerindeki kusurlar, devlet veya resmi kuruluşlarının faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet kesintisine, veri kaybına ve diğer kayıp ve risklere neden olabilecek yasal, teknolojik ve diğer riskleri tamamen öngörememekte ve bu tür riskleri sınırlandıramamaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda doğan ve doğabilecek hiçbir Zarar’dan (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını ve OKX TR’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan taahhüt etmektedir.

4.4.5. OKX TR, işlemlerin teknik hatalardan dolayı gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak amacıyla olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli durumlarda işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer Kullanıcı’ya herhangi bir ödeme yapıldı ise ödemenin tamamının iadesi istenebilir. İade edilmemesi halinde OKX TR her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu gibi işlemlerden dolayı OKX TR sorumlu tutulamaz ve OKX TR’den herhangi bir hak talep edilemez.

4.4.6. OKX TR Platform’un sağlıklı bir şekilde işlemesi için uygun gördüğü zamanlarda periyodik bakım ve güncellemeler yapabilir. Kullanıcı, bu zaman diliminde yapılamayan işlemler ve yerine getirilemeyen Talimatlar nedeniyle Zarar oluştuğu iddiasında bulunamaz.

4.4.7. OKX TR, alış, satış ve Türk Lirası çekme işlemlerinde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (“Hizmet Bedeli”) alma hakkına, ve zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili Hizmet Bedeli Platform’da görüntülenebilir. Kullanıcı, OKX TR tarafından tahsil edilen Komisyon Bedeli veya herhangi bir işlem ücretinin iadesini talep edemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabul ve onaylanması ile, bu Hizmet Bedeli’nin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.4.8. Platform aracılığı ile yapılan, Hizmet, ürün veya içerik kullanımları yahut alımları iptal veya iade edilemez. Buna bağlı olarak, OKX TR tarafından, Kullanıcı’dan alınan Hizmet Bedeli ve/veya işlem ücretleri de iade edilemez. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin onayı ile, bu madde hükümlerini peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı OKX TR’yi sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.9. OKX TR, Hizmetler’in kötüye kullanılması nedeniyle oluşan veya doğacak arar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz.

4.4.10. OKX TR, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın Talimatları’nı yerine getirmeyebilir ve/veya işlemi iptal edebilir.

4.4.11. Kullanıcı ile ilgili olarak OKX TR’ye ulaşan haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair her türlü idari veya yargısal kararlar, OKX TR tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde gereken şekilde uygulanır. İlaveten OKX TR, tamamen kendi takdirine bağlı ve ihtiyari olarak, yurt dışında yerleşik resmi kurumlardan uluslararası adli yardımlaşma kuralları uyarınca uygun diplomatik kanallardan resmi bir talep almaksızın, sadece e-posta yoluyla OKX TR'ye gönderilen haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, dondurma kararı ve benzerleri gibi her türlü idari veya adli karara cevap verme ve bu talebe göre Kullanıcı hesabında işlem yapma hakkına sahiptir.

4.4.12. Kullanıcı, Kripto Varlıklar ve Platform işlevinin, internet ve diğer teknolojiye (çeşitli iletişim yöntemleri ve ortamları dahil) bağlı olduğunu; ancak, internetin kamuya açık yapısının, belirli bir zamanda internetin bazı bölümlerinin ya da tamamının güvenilmez veya kullanılamaz olabileceği anlamına geldiğini bilmektedir. Ayrıca, verinin internet ve/veya diğer teknoloji aracılığıyla iletilmesi sırasında kesinti, gecikme, bozulma veya veri kaybı, veri iletim sürecinde gizliliğin veya mahremiyetin kaybı veya kötü amaçlı yazılım iletimi meydana gelebilir. Kullanıcı, yukarıda açıklananlara bağlı olarak, iletmiş olduğu Talimatlar uyarınca gerçekleştirilecek işlemlerinin istenen zamanda gerçekleştirilemeyebileceğini ve/veya hiç gerçekleştirilemeyebileceğini bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini, yaşanabilecek kısa veya uzun süreli teknik arızalardan ve bu kapsamda oluşabilecek herhangi bir Zarar’dan ötürü (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE SORUMSUZLUK BEYANI

5.1. Riskler

5.1.1. Risk Bildirim Formunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Kripto Varlıklar’a yatırım yapmak ekonomik olarak kayıp riski taşıyan bir faaliyettir. Kullanıcı, Kripto Varlıklar’a yatırımın risklerini bildiğini, işbu Sözleşme’ye konu olan faaliyetlerle bağlantılı ve gerek burada gerekse Risk Bildirim Formunda hatırlatılan riskler dahil Kripto Varlıklar’a yatırım yapması sebebiyle oluşabilecek tüm riskleri üstlendiğini ve bu risklerin sebep olabileceği Zararlar’dan (kripto varlık fiyat dalgalanmaları dahil olmak üzere) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı yatırım yapacağı kripto paranın/varlığın niteliklerini, türünü vb. özellikleri kendisi inceleyerek alıma karar verecektir. Bu konuda detaylı araştırma yapma yükümlülüğü sadece Kullanıcı’nın kendisine aittir. OKX TR’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

5.2. OKX TR Tarafından Sağlanmayan İçerik

5.2.1. OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan her tür içerik, 3. kişilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. OKX TR tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda OKX TR hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.2.2. OKX TR, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanılması yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belirli veya herhangi bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullancı’ya "olduğu gibi" sunulmaktadır. OKX TR, Platform’daki Hizmetler veya içeriklerin kullanılmasından doğabilecek Dolaylı Zararlar dahil herhangi bir Zarar’dan sorumlu tutulamaz. OKX TR tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/kuruma/şirkete/markaya yapılan atıf, bu kişilerin/kurumların/şirketlerin/markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

5.3. Yükümlülüklerin Sınırlandırılması

5.3.1. OKX TR’nin, Kullancılar’ın Platform üzerinde yaptığı işlemler nedeniyle meydana gelen kayıp veya Zararlar’dan sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3.2. OKX TR, hiçbir koşul ve surette Dolaylı Zararlar’dan ötürü Kullanıcı’ya karşı sorumlu olmayacaktır.

5.3.3. Her halükarda, Kullanıcı, OKX TR’nin işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin olarak Kullanıcı’nın bireysel veya çoklu taleplerinden kaynaklanan ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ispat edilen Zararlar’a ilişkin olarak, OKX TR’nin Kullanıcı’ya karşı toplam sorumluluğunun, Kullanıcı’nın önceki on iki (12) aylık dönemde almış olduğu Hizmetler karşılığında OKX TR’ye ödediği toplam ücretler ile sınırlı olduğunu Kullanıcı gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

6. GİZLİLİK

6.1. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabulü ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan hak ve yükümlülükleri, OKX TR ile Kullanıcı tarafından karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, Taraflar KVKK kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.2. OKX TR, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarına uygun olarak işleyecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

6.3. OKX TR, sunmuş olduğu Hizmetler’in daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. taraf kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. OKX TR, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, Kullanıcı’nın isteği dışında iletişim yapmamayı, Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

6.4. OKX TR, Platform içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcılar’ı bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. tarafların sitesine yönlendirebilir. Bahsi geçen sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri OKX TR tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. OKX TR, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

6.5. OKX TR, aşağıda sayılan hallerde ise işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik hükümleri dışına çıkarak Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir:

6.5.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller;
6.5.2. OKX TR ve Kullanıcı arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde;
6.5.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde;
6.5.4. Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliğini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

6.6. OKX TR, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. OKX TR, gizli bilgilerin gizliliğini sağlayıp sürdürmek, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz bir Kullanıcı’ya veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu madde tahtında taahhüt etmektedir.

7. MÜCBİR SEBEP

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın, pandemi, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, ülke geneli veya bölgesel internet kesintisi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanır.

7.2. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

7.3. İşbu Sözleşme’den doğan edimlerin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak Zararlar’dan hiçbir Taraf sorumlu olmayacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HÜKÜMSÜZLÜK

8.1. OKX TR, kendi politikaları kapsamında gerçekleştireceği değerlendirmelerle veya MASAK mevzuatı sebebiyle herhangi bir bildirimde bulunmadan Kullanıcı Hesabı’nı resen kapatmaya ve bu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkilidir.

8.2. İşbu Sözleşme’nin feshedilmesi veya Kullanıcı’nın talebi üzerine sona erdirilmesi durumunda, Kullanıcı, hesaplarının kapatılması öncesinde tüm Kripto Varlıkları veya fonları hesaplarından çekecektir. Kullanıcı’nın Kripto Varlıkları’nı veya fonlarını hesabından çekmemesi halinde, işbu Sözleşme’nin feshedildiği veya sona erdiği tarihte, Kullanıcı’nın hesabında hala Kripto Varlık bulunuyorsa, Kullanıcı tarafından yazılı olarak iletilen farklı bir talep olmaması halinde, hesap kapanışından itibaren yedi (7) iş günü içerisinde, söz konusu varlıklar iade anında OKX TR nezdindeki dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek varsa diğer TL bakiyeyle birlikte Kullanıcı’ya ait kayıtlı Banka hesaplarından birine gönderilir.

8.3. Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’nın tüm ödül sistem, uygulama ve kampanyalarından elde ettiği ve edeceği haklar sona erer. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin feshinden sonra bu hususta bir hak iddia edemez.

8.4. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin veya birkaçının geçersiz, yasa dışı veya herhangi bir şekilde uygulanamaz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmez.

9. UYGULANACAK HUKUK VE DİL

9.1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir.

9.2. Bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı bütün uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10. TAZMİNAT SORUMLULUĞU

10.1. Kullanıcı, aşağıda sayılanlara ilişkin olarak, üçüncü taraf talepleri, zararlar, yükümlülükler, hasarlar, yargı kararları, cezalar, maliyetler ve (profesyonel ücretler, yargılama giderleri ve makul avukatlık ücretleri dahil) her türlü masraflardan doğan ve/veya sayılanlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi ve her türlü Zararlar’dan, OKX TR ve OKX TR'nin bağlı ortakları ve iş ortaklarını (varsa temsilcileri, ortakları, müdürleri, yetkilileri ve çalışanları de dahil) (her biri "Tazmin Edilen Taraf") tazmin etmeyi, bunlar karşısında korumayı ve derhal savunmayı kabul eder:

10.1.1. Kullanıcı’nın hesabı veya Hizmetler ile ilgili kullanım ve davranışları;
10.1.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi;
10.1.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ve/veya OKX TR'nin bu Sözleşme ile ilgili olarak yaptığı uygulamaları ihlali;
10.1.4. Kullanıcı’nın geçerli yasalara ve düzenlemelere aykırı davranışı;
10.1.5. Kullanıcı’nın üçüncü taraf haklarını ihlali;
10.1.6. Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin herhangi bir üçüncü taraf talebi;
10.1.7. Kullanıcı’nın OKX TR'ye bu Sözleşme kapsamında Hizmetler sağlanırken verdiği yanıltıcı, yanlış, eksik veya aldatıcı bilgiler;
10.1.8. Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin olarak herhangi bir yargı makamı veya resmi bir kuruluş tarafından yapılacak herhangi bir soruşturma, iddia, dava, eylem veya başka bir yasal işlem; veya,
10.1.9. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında OKX TR’ye yaptığı beyanlar, garantiler ve taahhütlerden herhangi birinin ihlali.

10.2. Kullanıcı’nın işbu Madde 10 uyarınca OKX TR'yi tazmin etmekle yükümlü olması halinde, OKX TR, münhasır takdirine bağlı olarak herhangi bir davayı veya yasal işlemi kontrol etme ve/veya uzlaşma kararı verme hakkına sahip olacaktır; eğer uzlaşma yolu tercih edilirse, hangi şartlarda yapılacağı da OKX TR'ın takdirine bağlı olacaktır.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. OKX TR aşağıda belirtilen adreste yerleşik OKX Teknoloji Anonim Şirketi tarafından sunulan bir platform olup, herhangi başka bir şirketin TR temsilciliği, şubesi veya iletişim ofisi değildir.

Ticaret Unvanı: OKX Teknoloji Anonim Şirketi
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 12 Şişli/İstanbul
Ticaret Sicil No:
457610-5
Mersis No: 0638-0685-9810-000
İnternet Sitesi: https://tr.okx.com
KEP Adresi: okxteknoloji@hs01.kep.tr.

12. HESABIN KAPATILMASI

12.1. Kullanıcı istediği tarihte herhangi bir neden ileri sürmeden hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Bu talep yalnızca kimlik ve imzalı bir dilekçe ile hazırlanan selfie aracılığıyla destek@turkiye.okx.com üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’nın hesabı kapatılacaktır.

12.2. Yasal düzenlemeler gereğince hesabı kapatılan Kullanıcı’nın hesap işlem detayları ve verileri yasalarda öngörülen süreler boyunca OKX TR tarafından saklanmaya devam edecektir.

13. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

13.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tüm maddeleri okunarak ve tamamen anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı’nın Platform nezdindeki Hizmetleri kullanabilmesi, Müşterini Tanı (KYC) sürecini başarıyla tamamlaması şartına bağlıdır.

13.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin, yanında ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Risk Bildirim Formu, Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme ve Veri Sahibi Başvuru Formunun tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcılar’ın Platformlar’ı ve Platformlar üzerinden sağlanan Hizmetleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan Zararlar’dan (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR sorumlu tutulamaz.

13.4. OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan ürün ve Hizmetler’in kullanımında kendi adınıza hareket etmeniz gerekmekte olup, Kullanıcılar’ın Platform üzerinden başkası adına hareket ederek işlem yapmalarına izin verilmemektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, MASAK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları tarafından yayımlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği Platform nezdinde oluşturduğu hesabından sadece kendi nam ve hesabından işlem yaptığını, başkası adına işlem yapmadığını ve yapmayacağını, 5549 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi uyarınca başkası adına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin/kuruluşun kimlik/tüzel kişi bilgilerini OKX TR’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu; başkası hesabına işlem yapması ve bunu bildirmemesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağını; buna ek olarak OKX TR’nin Platformdaki hesabı resen kapatmaya ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve kabul etmektedir.

13.5. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Platforma üye olmasından önce Kullanıcı’ya tebliğ edilmiş olup, bir kopyasına https://tr.okx.com adresi ve/veya Platform üzerinden her zaman erişim sağlanabilecektir.

Ekler:

EK 1- Risk Bildirim Formu

EK 2 - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

EK 3 - Açık Rıza Beyanı

EK 4 - Gizlilik Politikası

EK 5 - Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyanı

EK 6- Çerez Politikası

EK 7- Veri Sahibi Başvuru Formu

Kurumsal Müşteri̇ Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, tüm ekleriyle birlikte (“Sözleşme”) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175/12 Şişli, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicilinde
457610-5 Sicil Numarası (MERSİS No: 0638-0685-9810-000) ile kayıtlı OKX Teknoloji Anonim Şirketi (“OKX TR”, “biz”) ile (“Kullanıcı”, “siz”) (tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır) tarafından ve arasında, Kullanıcı’nın Platform’da (aşağıda tanımlandığı şekliyle) sunulan Hizmetler’e erişimini ve kullanımını düzenlemek amacı ile imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme’nin imzasıyla, Platformumuz’da yer alan ve zaman zaman tadil edilebilen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Risk Bildirim Formu, Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme, OFAC Yaptırımlar Anketi, Yetkilendirme Formu, Kendi Adına İşlem Yapma Beyanı ve diğer politika ve bildirimlerimizi (topluca “Politikalarımız”) okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz. Bu Politikalar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır. Bu Politikalar’da yer alan esasların ihlal edilmesi işbu Sözleşme’nin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

2. TANIMLAR

Tanımlanan tekil kelimeler çoğul ve tam tersini içerir.

Dolaylı Zararlar İlgili zararın bertaraf edilmesi ve bertaraf edilme olasılığına ilişkin olarak Kullanıcı’nın uyarılmış olup olmadığı veya sözleşmesel, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir hukuk teorisine dayanıp dayanmamasına bakılmaksızın; Sözleşme’ye veya hukuka aykırı fiilin Kullancı’ya verdiği doğrudan zarara bağlı olarak eklenen bir sebeple doğrudan zararlar dışında, Kullanıcı’nın uğradığı menfi zararlar dahil tüm dolaylı zararlar anlamına gelir. Bu kapsamda, özel, doğrudan olmayan, tesadüfi, örnek, cezai, çoğul veya sonuçsal zararlar dahil olmak üzere herhangi bir şekilde meydana gelen; iş kaybı veya fırsat kaybı, müşteri veya sözleşme kaybı, genel giderlerin, yönetim veya personel zamanının kaybı, beklenen kar veya gelir veya diğer finansal fayda kaybı, donanım veya yazılımın kullanım kaybı, veri veya bilgi kaybı veya veri bozulması (Kripto Varlık fiyat verilerinin doğruluğundan, eksiklikten veya hatalı olmasından kaynaklanan zararlar dahil; Talimat veya verilerin iletimindeki hata veya gecikme; ve/veya bunların herhangi bir sebeple kesintiye uğraması) veya faaliyetin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp, itibar veya iyi niyet kaybı, türü ne olursa olsun oluşan kayıp ve zarar ifade edilmektedir.
Hizmetler
OKX TR veya OKX TR tarafından yetkilendirilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye konu işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Platform üzerinde Kullanıcı’ya sunulan her türlü uygulama, yazılım, API (uygulama programı arayüzü), teknolojiler, ürünler ve/veya işlevleri içeren hizmetleri ifade eder.
Kripto Varlık Dağıtılmış defter teknolojisine, blokzincir teknolojisine ve kriptografiye dayanan, itibari para, kaydi para, elektronik para olarak nitelendirilmeyen, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilmeyen, merkezi bir yapıda olmayan, dijital (sanal) varlık türlerini ifade eder.
Kripto Cüzdanı Tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğu ve hakimiyeti altında olan, Kripto Varlık adreslerini ve onların şifrelerini içeren bir bilgisayar dosyasını ifade eder.
Platform OKX TR tarafından Hizmetler’in sunulduğu internet sitesini ve/veya ilgili mobil uygulamayı ifade eder.
Talimat
OKX TR’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanıcılar tarafından kripto varlıklar için verilen alış ya da satış talimatlarını ifade eder.
TR Türkiye’yi ifade etmektedir.
Zarar(lar)
Herhangi bir iddia, talep, dava, işlem, yükümlülük, masraf (hukuki ve mesleki masraflar dahil), maliyet, ücret, zarar, hasar, ceza, para cezası veya değer azalması anlamına gelmektedir.

3. GİRİŞ

3.1. Kullanıcı, Platform’a kaydolarak ve/veya Hizmetler’i kullanarak veya bunlara erişerek, işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları okuduğunu, anladığını, onayladığını, ve ayrıca Kripto Varlık işlemlerine ilişkin riskleri bildiğini ve üstlendiğini kabul eder. Ayrıntılı bilgi için lütfen Platform’da yer alan Risk Bildirim Formunu inceleyiniz.

3.2. OKX TR, işbu Sözleşme ve Politikaları’nın hüküm ve koşullarını dilediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar. OKX TR, ilgili değişiklikleri, Sözleşme’nin ve Politikalar’ın son halini Platform'da yayınlamak kaydıyla, ve/veya Kullanıcılar'a e-posta göndererek, ve/veya Kullanıcı’ya tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği herhangi bir yolla bildirir. Sözleşme’ye ve Politikalara ilişkin işbu değişiklikler Kullanıcı’ya bildirim yapıldığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Lütfen bu sayfada yayınlanan Sözleşme’yi ve Platformdaki Politikalar’ı, bunların koşullarındaki herhangi bir güncelleme veya değişiklikten ve son güncelleme tarihlerinden haberdar olmak adına düzenli olarak kontrol ediniz.

3.3. Kullanıcı, OKX TR'nin tek taraflı değişiklik ve düzenlemeleriyle ilgili olarak, OKX TR'nin belirlediği yöntemler dışında bildirim alma hakkından feragat eder. Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya ve Hizmetler’den yararlanmaya devam etmesi, ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kabul ettiği anlamına gelir.

3.4. Aksi belirtilmedikçe Kullanıcı ile her türlü resmi iletişim Platform’da kayıtlı olan e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Kullanıcı, hesabında kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-postaların yazılı bildirim yerine geçeceğini kabul ve beyan eder.

3.5. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin Hizmetler ile ilgili olarak kendisi ve OKX TR arasındaki yegâne sözleşme olduğunu ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçmekte olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. OKX TR’nin Yapısı

4.1.1. OKX TR bir Kripto Varlık alım/satım platformudur. OKX TR, Kullanıcı’nın Kripto Varlıklar’ın niteliklerini inceleyerek verdiği işlem yapma kararı neticesinde, Kripto Varlıklar’ın alım ve satımına aracılık eder. OKX TR, yapılan işlemlere taraf değildir, işbu işlemlerde Kullanıcı’ya danışmanlık faaliyeti olarak nitelendirilebilecek herhangi bir hizmette de bulunmaz.

4.1.2. OKX TR, Platform üzerinden Kullanıcılar’a sunmakta olduğu Hizmetler kapsamında Kripto Varlıklar’ın Kripto Cüzdan veya başkaca herhangi bir şekilde saklanmasına ilişkin olarak hizmet vermemektedir. Platform nezdindeki Kripto Varlıklar dış hizmet sağlayıcılarından alınan hizmet doğrultusunda tutulmaktadır. Dolayısıyla, Kullanıcı’nın OKX TR aracılığı ile edindiği Kripto Varlıkları kendi mülkiyetine geçirmek için ilgili Kripto Varlıkları OKX TR nezdindeki Kullanıcı hesabından kendi Kripto Cüzdanı’na aktarması gerekmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, Platform nezdindeki Kripto Varlıklar’ın dış hizmet sağlayıcılardan alınan hizmet doğrultusunda tutulduğuna dair bilgilendirildiğini, dolayısıyla işbu dış hizmet sağlayıcılarına ilişkin olarak borca batıklık, iflas, tasfiye ve benzeri fiillerin oluşması durumunda Kullanıcı’nın uğrayacağı Zararlar’dan OKX TR’nin sorumlu olmadığını ve dolayısıyla Kripto Varlıklar’ın saklanmasından, muhafazasından ve kendisine ait Kripto Cüzdan’a aktarılarak mülkiyetine geçirilmesinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.1.3. OKX TR, Kullanıcı’nın Platform’da yaptığı işlemlerden gelir elde edeceğine ilişkin taahhütte bulunmaz.

4.1.4. OKX TR tarafından sunulan Hizmetleri kullanarak, yatırıma dönüştürülsün ya da dönüştürülmesin, Kullanıcı, sahip olduğu veya Platform üzerinde işlem yapabileceği herhangi bir Kripto Varlık veya itibari para birimi için herhangi bir faiz veya benzer ek getiri talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda, OKX TR Kullanıcı’nın sahip olduğu itibari para birimini veya Kripto Varlık türünü işletmeye veya bunları değerlendirme gibi bir yükümlülüğe sahip değildir veya bu kapsamda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

4.1.5. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe ve üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Platform’a bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların kullanım hakkı OKX TR’ye aittir. Hizmetler’in, bununla bağlantılı sayfalarının kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmez.

4.2. Hesap

4.2.1. Hesap Açılışı

4.2.1.1. Her Kullanıcı, Platform’daki üye formu doldurarak sadece bir Kullanıcı hesabı açabilir.

4.2.1.2. Bir Kullanıcı’nın birden fazla hesap kullandığının tespit edilmesi halinde OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun ve gerekli gördüğü önlemleri alma hakkını saklı tutar; bu önlemler belirli işlemlerin engellenmesini veya Kullanıcı hesabının kapatılmasını da içerir. OKX TR’nin Kullanıcı’ya uygulanacak veya uygulanmış olan tedbirleri bildirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmaz.

4.2.1.3. Kullanıcı aşağıdaki bilgi ve belgeleri OKX TR’ye sunmayı taahhüt eder:

4.2.1.3.1. Şirket sicil belgeleri; esas sözleşmenin güncel bir sureti;
4.2.1.3.2. Şirketin hissedarlık yapısını gösteren belgeler;
4.2.1.3.3. Şirket Kullanıcı hesabının açılması ve işletilmesinde şirketin yetkili temsilcisinin sorumlu kılınması konusunda yönetim kurulu kararı;
4.2.1.3.4. Güncel ve tüm imza yetkililerini gösterir imza sirküleri;
4.2.1.3.5. Temsil ve ilzam yetkisine ait kişinin kimlik belgeleri ve şirketten istenecek ilave belgeler; ve
4.2.1.3.6. Mevzuat uyarınca tüzel kişilerin kimlik tespiti için gerekli olan tüm bilgi ve belgeler.

4.2.1.4. Kullanıcı adına hesap oluşturan gerçek kişi, temsil ettiği tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkilisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm Zararlar’dan mesuliyet Kullanıcı’ya ve temsil ettiği tüzel kişiliğe aittir. Kullanıcı, tüzel kişiliği adına hesap oluşturan gerçek kişinin, kendisini işlem tarihinde temsil ve ilzama yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi, kendisi adına Platform’a kaydolan gerçek kişinin verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olup yanıltıcı olmadığından sorumludur. Bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm Zararlar’dan mesuliyet gerçek kişinin temsil ettiği tüzel kişiliğe aittir. OKX TR Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde Kullanıcı tarafından verilen bu beyanlara dayanır ve bu beyanlara göre hareket eder. Bunun yanında Kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra hem işlem yapmak hem de belirli limit/işlem türlerinin gerçekleştirilmesi için OKX TR tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesinden ve doğrulanmasından/kanıtlanmasından sorumludur. Aksi takdirde OKX TR işbu Sözleşme’yi feshetme veya herhangi bir fiilde bulunmama, Kullanıcı hesabını/hesaplarını askıya alma ve engelleme gibi gerekli ve/veya uygun göreceği önlemleri alma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından beyan edilen bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı derhal OKX TR’yi bilgilendirecek ve söz konusu bilgileri güncelleyecek, OKX TR tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş güncel belgeleri sunacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan OKX TR sorumlu değildir. OKX TR, Kullanıcı’nın yetkililerine dair bir değişiklik olduğunu tespit etmesi halinde Kullanıcı hesabını/hesaplarını askıya alma, bloke etme ve engelleme gibi gerekli ve uygun önlemleri alma hakkına sahiptir. Bu hak OKX TR’nin Kullanıcı’nın yetkililerinin güncelliğini takip etme yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez.

4.2.1.5. Kullanıcı Platform’a kaydolurken verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olması ve yanıltıcı olmamasından sorumludur. OKX TR Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde Kullanıcı tarafından verilen bu beyanlara dayanır. Bunun yanında Kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra Kullanıcı verilerinin güncelliğinin sağlanması ya da belirli limit/işlem türlerinin gerçekleştirilmesi için OKX TR tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesinden ve doğrulanmasından/kanıtlanmasından sorumludur. Aksi bir durumda, OKX TR Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

4.2.1.6. Kullanıcı tarafından beyan edilen bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı en kısa sürede OKX TR’yi bilgilendirecek ve söz konusu bilgileri güncelleyecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan kayıp ve Zararlar’dan OKX TR sorumlu değildir.

4.2.1.7. OKX TR, kendi mutlak takdirine bağlı olarak Kullanıcı’ya hesap açmayı reddedebilir.

4.2.2. Hesabın Kullanımına İlişkin Koşullar

4.2.2.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, sadece OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan ve sunulacak Hizmetleri, yalnızca üyeliği devam ettiği sürece kullanabilir.

4.2.2.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme uyarınca tanınan haklar, sınırlı, gayrimünhasır ve devredilemez niteliktedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme’den doğan haklar herhangi bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez, satılamaz, kiralanamaz ve kullandırılamaz. Aksi takdirde, OKX TR, Kullanıcı hesabı nezdinde uygun gördüğü gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar

4.2.2.3. Kullanıcı, OKX TR’nin Platform ve Hizmetleri’ni kullandığı sırada, Platform nezdinde oluşturduğu hesabın ve Kripto Cüzdan’ın nihai, yasal ve gerçek sahibi olduğunu, ve Platform üzerinde kullandığı itibari ve kripto paraların tamamının hukuka uygun yoldan elde edilmiş gelirler olduğunu, yalnızca kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, ve üçüncü bir kişi adına hareket etmediğini, hesabını, yükümlülüklerini ve haklarını üçüncü şahıslara devretmeyeceğini, satmayacağını, kendi üyeliğini her ne ad altında olursa olsun başkasına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde OKX TR, Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir.  Kullanıcı, OKX TR’nin Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, usulsüz veya hukuka aykırı kullanımı vb. işlemlerden kaynaklanan hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.2.2.4. Kullanıcı, OKX TR tarafından sağlanan Hizmetleri (Platform aracılığıyla işlem yapmak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sadece yasal amaçlarla ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Politikalarımız uyarınca kullanacaktır. Kullanıcı tarafından Platform’un veya herhangi bir Hizmet’in yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ya da şüpheli bir işlem tespit edilmesi halinde OKX TR, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi iptal etme, erteleme, geri döndürme, Sözleşme’yi derhal feshetme, Kullanıcı hesabını dondurma, askıya alma ya da diğer uygun güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Hesabın ve Hizmetler’in yasa dışı amaçlarla kullanılmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir

4.2.2.5. Kullanıcı, hesabına ait Kullanıcı adı ve şifrenin korunmasından sorumludur. Kullanıcı, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarıyla paylaşması halinde, meydana gelecek Zarar ve kayıplardan bizzat sorumlu olacağını, Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan hesabından Platform üzerinde yapılacak her türlü işlemin Kullanıcı tarafından yapılmış varsayılacağını kabul eder. Bu noktada Kullanıcı, hesabına yönelik şüpheli her türlü işlemi veya yetkisiz erişimi gecikmeksizin OKX TR’ye bildirmek zorundadır. Herhangi yetkisiz bir kişinin hesabınıza erişim sağlaması ve hesabınız yoluyla sağladığımız Hizmetleri kullanması sonucunda ortaya çıkacak Zararlar’dan herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu bilgilerin Platform için yetkilendirildiğiniz kişi tarafından ifşa edilmesi ya da yetkisiz kişilerle paylaşılması durumunda da bütün sorumluluk Kullanıcı’dadır. Kullanıcı, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan yetkili olmayan Kullanıcılar’ın giriş bilgilerini kullanmak suretiyle, yaptıkları/ yapacakları işlemlerin neticelerinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. OKX TR’nin Kullanıcı’nın giriş bilgilerini kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır Kullanıcı, bu hususlarda yetkilisini bilgilendireceğini, gerekirse bilgi güvenliği konusunda kendisine eğitimler vereceğini, bu kişinin bütün davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2.6. Kullanıcı, Platform’da işlemleri kendisi adına yapacak birini yetkilendirecek ve bu kişiye ilişkin OKX TR tarafından talep edilecek bilgileri iletecektir. Kullanıcı, talep edilen bilgiler ile Platform’a giriş bilgilerinin kendisi adına işlem yapacak kişiye verilmesi konusunda imza yetkilileri tarafından imzalanmış talep formunu ilettikten sonra, ilgili kişiye giriş bilgileri iletilebilir.

4.2.2.7. Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş bu kişinin yaptığı bütün işlemler Kullanıcı’yı bağlar. Kullanıcı; yetkilendirdiği gerçek kişinin bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler ile ilgili olarak aynen hesap sahibi gibi tasarruf etme hak ve yetkisine sahip olduğunu, bu gerçek kişinin Platform’da gerçekleştireceği işlemlerin bütün hukuki sonuçlarından kendisi tarafından yapılmış gibi sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kişinin olası hukuka ya da Kullanıcı Talimatı’na aykırı işlemlerinden OKX TR sorumlu değildir. Kullanıcı, bu riskleri bilerek söz konusu kişiyi yetkilendirmektedir.

4.2.2.8. Kullanıcı, yetkilendirdiği kişiyi değiştirmek istediğinde, bu konudaki talebini OKX TR’ye yazılı olarak iletmek zorundadır. Bu talebin OKX TR’ye ulaşmasına kadar geçen süredeki işlemlerden OKX TR sorumlu değildir. Bu yetkilendirmenin sona erdiği veya yetki şartlarının değiştiği OKX TR’ye yazılı olarak bildirilmedikçe yetkilendirilmiş kişinin yaptığı işlemler Kullanıcı’nın kabulünde sayılır. Kullanıcı’nın OKX TR’ye bildirim yapmaması nedeniyle doğacak zarar ve ziyandan OKX TR’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.2.2.9. İptal ve/veya değişiklik durumunun sicil veya herhangi bir mecrada yayımlanmış olması OKX TR’ye bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu konudaki ispat yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

4.2.2.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, haklarını ve/veya hesabını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Bu hükümlerin ihlal edilmesi durumunda OKX TR kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshetme veya işlemlere devam etmeme, hesabı engelleme/askıya alma gibi gerekli ve uygun gördüğü tedbirleri alma hakkına sahiptir. Ancak Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmak için şirketin yetkili organının kararı tarafından alınacak bir karara paralel olarak noter tarafından düzenlenmiş ve özel yetki içeren bir vekaletname ile bir kimseyi temsilci olarak atamak istemesi halinde, temsilci bu hakları sadece OKX TR’nin ön izni ile kullanabilir. Bunun gibi konular tamamen OKX TR’nin tek taraflı takdirine tabidir. OKX TR’nin yukarıda bahsi geçen vekaletnameye onay vermesi halinde Kullanıcı atadığı bu temsilcinin yaptığı tüm işlemlerden, davranışlardan ve bu işlem ve davranışların hukuki ve cezai sonuçlarından sorumludur. Bununla birlikte, temsilcinin azledilmesi veya istifa etmesi halinde bu husus Kullanıcı tarafından önceden OKX TR’ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bu bildirimin gecikmesi durumunda yazılı bildirimin OKX TR’ye ulaştığı tarihe kadar gerçekleşmiş işlemlerden doğan her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın üzerindedir.

4.3. Kullanıcı

4.3.1. Kullanıcı Özellikleri

4.3.1.1. Platform, yerel ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve halihazırda faaliyetlerine devam eden; hakkında terk, tasfiye, konkordato ya da iflas hükümleri uygulanmamış tüzel kişilere hizmet vermektedir. Kullanıcı adına işlem yapan gerçek kişinin seçimi ve nitelikleri bakımından bütün sorumluluk Kullanıcı’dadır. Kullanıcı adına Platform’u kullanan kişinin 18 yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ancak, bu kişinin bu niteliklere sahip olup olmadığı konusunda bütün sorumluluk Kullanıcı’dadır.

4.3.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.3.2.1. Kullanıcı işlem yapacağı Kripto Varlıklar’ın niteliklerini, türünü ve özelliklerini inceleyerek bilinçli işlem yapma kararını verecektir. Bu konuda detaylı araştırma yapma yükümlülüğü Kullanıcı’nın kendisine aittir. Kullanıcı işbu Sözleşme’deki hiçbir Hizmet’in ya da Platform’da yer alan hiçbir içeriğin yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemeyeceğini kabul eder.

4.3.2.2. Kullanıcı, Platform üzerinde Kripto Varlıklar ile gerçekleştireceği ekonomik faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri, vergisel mükellefiyetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm yasal yükümlülükleri, bildiğini, üstlendiğini ve bunlardan OKX TR’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.2.3. Kullanıcı, Platform üzerinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden hukuki ve cezai olarak sorumludur, OKX TR’nin Kullanıcı hesabındaki işlemlere ilişkin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.3.2.4. Kullanıcı’nın Platform’daki Kripto Varlıklar’ın herhangi bir Kripto Cüzdanı’na transferinden doğan sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı aynı zamanda her bir Kripto Cüzdanı’na ilişkin güvenlik tedbirlerini de almakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlem Talimatları’nın hatasız, bilinçli ve Kullanıcı’nın şahsı tarafından yapılmış işlem emirleri olduğu kabul edilir ve bu işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.3.2.5. Kullanıcı verdiği Talimatlar’ın ancak piyasa koşulları dahilinde talep olması halinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Kullanıcı, Talimatlar’ın her zaman işleme dönüşmeyebileceğini kabul eder. Kullanıcı OKX TR’nin Talimatlar’ın işleme dönüşmesi hususunda sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.3.2.6. Kullanıcı, Platform’daki hesabına, münhasıran kendisi adına açılmış Türk bankalarının yurtiçindeki hesapları üzerinden Türk Lirası para gönderimi yapabilir. Kullanıcı tarafından Sözleşme’de belirlenen usule aykırı şekilde gönderilen paralar ile üçüncü kişiler tarafından gönderilen ya da göndereni belirli olmayan paralar OKX TR tarafından Kullanıcı’nın üyelik hesabına kaydedilmeyecek olup, iade edilecektir.

4.3.2.7. OKX TR tarafından Kullanıcı’ya yapılacak ödemeler, OKX TR tarafından belirlenen kurallar dahilinde, münhasıran Kullanıcı adına Türk bankalarının yurt içinde açılmış hesaplarına gönderilecektir. Kullanıcı’ya yapılacak ödemeler mücbir sebepler ve/veya banka sistemlerindeki teknik aksaklıklar gibi OKX TR’nin kontrolü dışında kalan ve/veya OKX TR’nin kusuruna atfedilemeyecek sebepler dışında en geç işlem tarihini takip eden yedi (7) iş günü içerisinde kayıtlı banka hesabına gönderilir. Ancak OKX TR, özellikli durumların gerçekleşmesi halinde, söz konusu tutarın aktarımını uygun gördüğü bir süreyle erteleme hakkını saklı tutar. Aktarımda yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle Kullanıcı’nın OKX TR’den faiz, nema, tazmin gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı bulunmaz.

4.3.2.8. Kullanıcı, ortaklık yapısındaki değişiklikleri, değişikliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren yazılı olarak en geç beş (5) iş günü içerisinde OKX TR’ye bildirmek zorundadır. Bu değişikliklerin sicil veya herhangi bir mecrada yayınlanmış olması OKX TR’ye bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu konudaki ispat yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

4.4. OKX TR’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.4.1. OKX TR tarafından alınan önlemlere rağmen Kullanıcı’ya ait Kripto Varlıklar’a karşı gerçekleşebilecek hırsızlık, dolandırıcılık, siber saldırılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir saldırıdan ve/veya Kripto Cüzdanı’na ilişkin olarak doğabilecek Zararlar’dan OKX TR sorumlu değildir.

4.4.2. OKX TR Platform’da alım satımına aracılık ettiği Kripto Varlık türlerini belirleme yetkisine münhasıran sahiptir. Listelenen Kripto Varlık türlerini zaman zaman listeden çıkartabilir veya kabul ettiği diğer Kripto Varlık türlerini ekleyebilir.

4.4.3. OKX TR bu Sözleşme’deki Hizmetler’e ilişkin olarak Kullanıcı’nın verdiği Talimatlar’ı Platform kuralları dahilinde ve makul bir süre içinde yerine getirir. Ancak bununla birlikte OKX TR Talimatlar’ın kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı makul bir sürede yerine getirilmemesinden doğan Zararlar’dan sorumlu değildir.

4.4.4. Kullanıcı, Hizmetler’in mevcut teknolojik kapasite ve diğer şartlara göre OKX TR tarafından sunulduğunu kabul eder ve onaylar. OKX TR, Hizmetler’in sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermekte, ancak mücbir sebep, virüs, hacker saldırısı, sistem istikrarsızlığı, bankalar tarafından verilen hizmetler dahil üçüncü taraf hizmetlerindeki kusurlar, devlet veya resmi kuruluşlarının faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet kesintisine, veri kaybına ve diğer kayıp ve risklere neden olabilecek yasal, teknolojik ve diğer riskleri tamamen öngörememekte ve bu tür riskleri sınırlandıramamaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda doğan ve doğabilecek hiçbir Zarar’dan (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını ve OKX TR’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan taahhüt etmektedir.

4.4.5. OKX TR, işlemlerin teknik hatalardan dolayı gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak amacıyla olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli durumlarda işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer Kullanıcı’ya herhangi bir ödeme yapıldı ise ödemenin tamamının iadesi istenebilir. İade edilmemesi halinde OKX TR her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu gibi işlemlerden dolayı OKX TR sorumlu tutulamaz ve OKX TR’den herhangi bir hak talep edilemez.

4.4.6. OKX TR Platform’un sağlıklı bir şekilde işlemesi için uygun gördüğü zamanlarda periyodik bakım ve güncellemeler yapabilir. Kullanıcı, bu zaman diliminde yapılamayan işlemler ve yerine getirilemeyen Talimatlar nedeniyle Zarar oluştuğu iddiasında bulunamaz.

4.4.7. OKX TR, alış, satış ve Türk Lirası çekme işlemlerinde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (“Hizmet Bedeli”) alma hakkına, ve zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili Hizmet Bedeli Platform’da görüntülenebilir. Kullanıcı, OKX TR tarafından tahsil edilen Komisyon Bedeli veya herhangi bir işlem ücretinin iadesini talep edemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabul ve onaylanması ile, bu Hizmet Bedeli’nin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.4.8. Platform aracılığı ile yapılan, Hizmet, ürün veya içerik kullanımları yahut alımları iptal veya iade edilemez. Buna bağlı olarak, OKX TR tarafından, Kullanıcı’dan alınan Hizmet Bedeli ve/veya işlem ücretleri de iade edilemez. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin onayı ile, bu madde hükümlerini peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı OKX TR’yi sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.9. OKX TR, Hizmetler’in kötüye kullanılması nedeniyle oluşan veya doğacak Zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz.

4.4.10. OKX TR, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın Talimatları’nı yerine getirmeyebilir ve/veya işlemi iptal edebilir.

4.4.11. Kullanıcı ile ilgili olarak OKX TR’ye ulaşan haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair her türlü idari veya yargısal kararlar, OKX TR tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde gereken şekilde uygulanır. İlaveten OKX TR, tamamen kendi takdirine bağlı ve ihtiyari olarak, yurt dışında yerleşik resmi kurumlardan uluslararası adli yardımlaşma kuralları uyarınca uygun diplomatik kanallardan resmi bir talep almaksızın, sadece e-posta yoluyla OKX TR'ye gönderilen haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, dondurma kararı ve benzerleri gibi her türlü idari veya adli karara cevap verme ve bu talebe göre Kullanıcı hesabında işlem yapma hakkına sahiptir.

4.4.12. Kullanıcı, Kripto Varlıklar ve Platform işlevinin, internet ve diğer teknolojiye (çeşitli iletişim yöntemleri ve ortamları dahil) bağlı olduğunu; ancak, internetin kamuya açık yapısının, belirli bir zamanda internetin bazı bölümlerinin ya da tamamının güvenilmez veya kullanılamaz olabileceği anlamına geldiğini bilmektedir. Ayrıca, verinin internet ve/veya diğer teknoloji aracılığıyla iletilmesi sırasında kesinti, gecikme, bozulma veya veri kaybı, veri iletim sürecinde gizliliğin veya mahremiyetin kaybı veya kötü amaçlı yazılım iletimi meydana gelebilir. Kullanıcı, yukarıda açıklananlara bağlı olarak, iletmiş olduğu Talimatlar uyarınca gerçekleştirilecek işlemlerinin istenen zamanda gerçekleştirilemeyebileceğini ve/veya hiç gerçekleştirilemeyebileceğini bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini, yaşanabilecek kısa veya uzun süreli teknik arızalardan ve bu kapsamda oluşabilecek herhangi bir Zarar’dan ötürü (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE SORUMSUZLUK BEYANI

5.1. Riskler

5.1.1. Risk Bildirim Formunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Kripto Varlıklar’a yatırım yapmak ekonomik olarak kayıp riski taşıyan bir faaliyettir. Kullanıcı, Kripto Varlıklar’a yatırımın risklerini bildiğini, işbu Sözleşme’ye konu olan faaliyetlerle bağlantılı ve gerek burada gerekse Risk Bildirim Formunda hatırlatılan riskler dahil Kripto Varlıklar’a yatırım yapması sebebiyle oluşabilecek tüm riskleri üstlendiğini ve bu risklerin sebep olabileceği Zararlar’dan (Kripto Varlık fiyat dalgalanmaları dahil olmak üzere) OKX TR’yi sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı yatırım yapacağı kripto paranın/varlığın niteliklerini, türünü vb. özellikleri kendisi inceleyerek alıma karar verecektir. Bu konuda detaylı araştırma yapma yükümlülüğü sadece Kullanıcı’nın kendisine aittir. OKX TR’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

5.2. OKX TR Tarafından Sağlanmayan İçerik

5.2.1. OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan her tür içerik, 3. kişilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. OKX TR tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda OKX TR hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.1.2. OKX TR, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanılması yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belirli veya herhangi bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullancı’ya "olduğu gibi" sunulmaktadır. OKX TR, Platform’daki Hizmetler veya içeriklerin kullanılmasından doğabilecek Dolaylı Zararlar dahil herhangi bir Zarar’dan sorumlu tutulamaz. OKX TR tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/kuruma/şirkete/markaya yapılan atıf, bu kişilerin/kurumların/şirketlerin/markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

5.3. Yükümlülüklerin Sınırlandırılması

5.3.1. OKX TR’nin, Kullancılar’ın Platform üzerinde yaptığı işlemler nedeniyle meydana gelen kayıp veya Zararlar’dan sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3.2. OKX TR, hiçbir koşul ve surette Dolaylı Zararlar’dan ötürü Kullanıcı’ya karşı sorumlu olmayacaktır.

5.3.3. Her halükarda, Kullanıcı, OKX TR’nin işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin olarak Kullanıcı’nın bireysel veya çoklu taleplerinden kaynaklanan ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ispat edilen Zararlar’a ilişkin olarak, OKX TR’nin Kullanıcı’ya karşı toplam sorumluluğunun, Kullanıcı’nın önceki on iki (12) aylık dönemde almış olduğu Hizmetler karşılığında OKX TR’ye ödediği toplam ücretler ile sınırlı olduğunu Kullanıcı gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

6. GİZLİLİK

6.1. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabulü ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan hak ve yükümlülükleri, OKX TR ile Kullanıcı tarafından karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, Taraflar KVKK kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.2. OKX TR, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarına uygun olarak işleyecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

6.3. OKX TR, sunmuş olduğu Hizmetler’in daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. taraf kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. OKX TR, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, Kullanıcı’nın isteği dışında iletişim yapmamayı, Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

6.4. OKX TR, Platform içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcılar’ı bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. tarafların sitesine yönlendirebilir. Bahsi geçen sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri OKX TR tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. OKX TR, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

6.5. OKX TR, aşağıda sayılan hallerde ise işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik hükümleri dışına çıkarak Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir:

6.5.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller;
6.5.2. OKX TR ve Kullanıcı arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde;
6.5.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılar’la ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde;
6.5.4. Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliğini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

6.6. OKX TR, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. OKX TR, gizli bilgilerin gizliliğini sağlayıp sürdürmek, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz bir kullanıcıya veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu madde tahtında taahhüt etmektedir.

7. MÜCBİR SEBEP

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın, pandemi, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, ülke geneli veya bölgesel internet kesintisi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanır.

7.2. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

7.3. İşbu Sözleşme’den doğan edimlerin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak Zararlar’dan hiçbir Taraf sorumlu olmayacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HÜKÜMSÜZLÜK

8.1. OKX TR, kendi politikaları kapsamında gerçekleştireceği değerlendirmelerle veya Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) mevzuatı sebebiyle herhangi bir bildirimde bulunmadan Kullanıcı hesabını resen kapatmaya ve bu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkilidir.

8.2. İşbu Sözleşme’nin feshedilmesi veya Kullanıcı’nın talebi üzerine sona erdirilmesi durumunda, Kullanıcı, hesaplarının kapatılması öncesinde tüm Kripto Varlıkları veya fonları hesaplarından çekecektir. Kullanıcı’nın Kripto Varlıkları’nı veya fonlarını hesabından çekmemesi halinde, işbu Sözleşme’nin feshedildiği veya sona erdiği tarihte, Kullanıcı’nın hesabında hala Kripto Varlık bulunuyorsa, Kullanıcı tarafından yazılı olarak iletilen farklı bir talep olmaması halinde, hesap kapanışından itibaren yedi (7) iş günü içerisinde, söz konusu varlıklar iade anında OKX TR nezdindeki dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek varsa diğer TL bakiyeyle birlikte Kullanıcı’ya ait kayıtlı Banka hesaplarından birine gönderilir.

8.3. Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’nın tüm ödül sistem, uygulama ve kampanyalarından elde ettiği ve edeceği haklar sona erer. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin feshinden sonra bu hususta bir hak iddia edemez.

8.4. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin veya birkaçının geçersiz, yasa dışı veya herhangi bir şekilde uygulanamaz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmez.

9. UYGULANACAK HUKUK

9.1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir.

9.2. Bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı bütün uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL

10.1. İşbu Sözleşme’nin hükümleri, Taraflarca imza tarihinde yürürlüğe girer.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin, yanında ayrıca Risk Bildirim Formu’nun, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. TAZMİNAT SORUMLULUĞU

11.1. Kullanıcı, aşağıda sayılanlara ilişkin olarak, üçüncü taraf talepleri, zararlar, yükümlülükler, hasarlar, yargı kararları, cezalar ve (profesyonel ücretler, yargılama giderleri ve makul avukatlık ücretleri dahil) her türlü masraflardan doğan ve/veya sayılanlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi ve her türlü Zararlar’dan, OKX TR ve OKX TR'nin bağlı ortakları ve iş ortaklarını (varsa temsilcileri, ortakları, müdürleri, yetkilileri ve çalışanları de dahil) (her biri "Tazmin Edilen Taraf") tazmin etmeyi, bunlar karşısında korumayı ve derhal savunmayı kabul eder:

11.1.1 Kullanıcı’nın hesabı veya Hizmetler ile ilgili kullanım ve davranışları;
11.1.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi;
11.1.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ve/veya OKX TR'nin bu Sözleşme ile ilgili olarak yaptığı uygulamaları ihlali;
11.1.4. Kullanıcı’nın geçerli yasalara ve düzenlemelere aykırı davranışı;
11.1.5. Kullanıcı’nın üçüncü taraf haklarını ihlali;
11.1.6. Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin herhangi bir üçüncü taraf talebi;
11.1.7. Kullanıcı’nın OKX TR'ye bu Sözleşme kapsamında Hizmetler sağlanırken verdiği yanıltıcı, yanlış, eksik veya aldatıcı bilgiler;
11.1.8. Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin olarak herhangi bir yargı makamı veya resmi bir kuruluş tarafından yapılacak herhangi bir soruşturma, iddia, dava, eylem veya başka bir yasal işlem; veya,
11.1.9. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında OKX TR’ye yaptığı beyanlar, garantiler ve taahhütlerden herhangi birinin ihlali.

11.2. Kullanıcı’nın işbu Madde 11 uyarınca OKX TR'yi tazmin etmekle yükümlü olması halinde, OKX TR, münhasır takdirine bağlı olarak herhangi bir davayı veya yasal işlemi kontrol etme ve/veya uzlaşma kararı verme hakkına sahip olacaktır; eğer uzlaşma yolu tercih edilirse, hangi şartlarda yapılacağı da OKX TR'ın takdirine bağlı olacaktır.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

OKX TR aşağıda belirtilen adreste yerleşik OKX Teknoloji Anonim Şirketi tarafından sunulan bir platform olup, herhangi başka bir şirketin TR temsilciliği, şubesi veya iletişim ofisi değildir.

Ticaret Unvanı: OKX Teknoloji Anonim Şirketi
Adres: Esentepe Mah . Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 12 Şişli/İstanbul
Ticaret Sicil No:
457610-5
Mersis No: 0638-0685-9810-000
İnternet Sitesi: https://tr.okx.com
KEP Adresi: okxteknoloji@hs01.kep.tr.

13. İHBARLAR

13.1. Taraflar, bu Sözleşme’de yazılı adreslerin kendi yasal bildirim adresleri olduğu konusunda işbu anlaşmışlardır. Adres değişikliği diğer Tarafa yazılı bildirilmedikçe (noter aracılığıyla, e-posta yoluyla veya Sözleşme’de belirtilen adreslere gönderilen posta ile), yasal geçerliliği olan bildirimin tüm yasal sonuçlarına sahip olacaktır.

13.2. Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir Tarafça diğerine yapılması gereken herhangi bir bildirim, Taraflarca Madde 13.1. uyarınca zaman zaman bildirilebilecek adrese elden (elden teslimin yazılı onayı ile yapılması suretiyle) veya posta, elektronik posta, faks iletimi veya benzeri iletişim araçları yoluyla yapılabilir; ancak diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III. Maddesi uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

14. HESABIN KAPATILMASI

14.1. Kullanıcı istediği tarihte herhangi bir neden ileri sürmeden hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Bu talep yalnızca kimlik ve imzalı bir dilekçe ile hazırlanan selfie aracılığıyla destek@turkiye.okx.com üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’nın hesabı kapatılacaktır.

14.2. Yasal düzenlemeler ve OKX TR’nin meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Kullanıcı’nın hesap işlem detayları ve verileri yasalarda öngörülen süreler boyunca OKX TR tarafından saklanmaya devam edecektir.

15. SÖZLEŞMENİN İMZASI

15.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tüm maddeleri okunarak ve tamamen anlaşılarak imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı’nın Platform nezdindeki Hizmetleri kullanabilmesi, Müşterini Tanı (KYC) sürecini başarı ile tamamlaması şartına bağlıdır.

15.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcılar’ın Platformlar’ı ve Platformlar üzerinden sağlanan Hizmetleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan Zararlar’dan (Dolaylı Zararlar dahil) OKX TR sorumlu tutulamaz.

15.3. OKX TR tarafından Platform üzerinde sunulan ürün ve Hizmetler’in kullanımında kendi adınıza hareket etmeniz gerekmekte olup, Kullanıcıların Platform üzerinden başkası adına hareket ederek işlem yapmalarına izin verilmemektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, MASAK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları tarafından yayımlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği Platform nezdinde oluşturduğu hesabından sadece kendi nam ve hesabından işlem yaptığını, başkası adına işlem yapmadığını ve yapmayacağını, 5549 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi uyarınca başkası adına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin/kuruluşun kimlik/tüzel kişi bilgilerini OKX TR’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu; başkası hesabına işlem yapması ve bunu bildirmemesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağını; buna ek olarak OKX TR’nin Platformdaki hesabı resen kapatmaya ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve kabul etmektedir.

İşbu Sözleşme orijinal iki Türkçe olarak Taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bir orijinal Türkçe nüsha Kullanıcı’ya, bir orijinal Türkçe nüsha OKX TR’ye teslim edilmiştir.

Ekler:

EK 1 – İmza Sirküleri

EK 2 – Kendi Adına İşlem Yapma Beyanı

OKX Teknoloji Anonim Şirketi’ne;
Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları tarafından yayımlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği şirketiniz nezdinde oluşturduğumuz hesabımızdan sadece kendi nam ve hesabımıza işlem yaptığımızı, başkası adına işlem yapmadığımızı ve yapmayacağımızı, 5549 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi uyarınca başkası adına hareket etmemiz halinde kimin hesabına işlem yaptığımızı ve bu kişinin/kuruluşun kimlik/tüzel kişi bilgilerini şirketinize yazılı olarak bildireceğimizi; başkası hesabına işlem yapmamız ve bunu bildirmememiz halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağımıza dair OKX Teknoloji Anonim Şirketi tarafından bilgilendirildiğimizi; buna ek olarak OKX Teknoloji Anonim Şirketi’nin Platformdaki hesabımızı resen kapatmaya ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul ederiz. Bunlara ek olarak, Platform üzerinde kullandığımız itibari ve kripto paraların tamamının hakkaniyetli yoldan elde edilmiş gelirler olduğunu beyan ve teyit ederiz.

EK 3 – OKX TR Yetkilendirme Formu

OKX Teknoloji Anonim Şirketi’ne;
İşbu beyanımız ile şirketiniz tarafından sağlanan Hizmetler ve/veya yapılan tüm işlemlere ilişkin olarak aşağıda isimleri bildirilen [ticaret ünvanı] (“Şirket”) yetkilileri tüm işlemlerinde aşağıda bildirilen e-posta adresleri ve telefon numaralarını kullanarak açılan/açılacak hesap(lar)ımızı yönetmek, gerekli evrakları, formları, belgeleri, beyanları, taahhütler, bildirimleri ve sözleşmeleri Şirketimiz adına imzalamak/kabul etmek/tebliğ almak, herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın her şart, koşul ve miktarda uygun gördüğü her türlü kripto para biriminde işlem yapmak üzere her türlü alım satım talimatlarını/emirlerini vermeye, her türlü kripto para birimi ve/veya parayı çekmeye/yatırmaya/transfer etmeye, Şirketimiz hesabından ve/veya Şirketimiz hesabına her türlü kripto para birimi ve/veya para transferleri/havaleleri/virmanları yapmaya, hesaba/hesaplara ilişkin kullanıcı adı ve parola/şifre almaya ve kullanıcı adını ve parolayı/şifreyi değiştirmeye, her birinin münferit kararı ile Şirketimizi münferiden temsil ve ilzama mezun ve yetkili olmak üzere Şirketimiz tarafından yetkilendirilmiştir.

İşbu beyanımız kısmen ve/veya tamamen iptal edildiğinin veya içeriğinin değiştirildiğinin tarafınıza yazılı olarak bildirilmesine kadar geçerlidir.

EK 4 – OFAC Yaptırımlar Anketi

Müşteri İletişim Bilgisi
Şirket Adı - Unvanı
Şirket Kuruluş / Sicil No ……. Ticaret Sicili:
MERSIS NO:
Şirket Adresi
Yetkili Kişi İletişim Bilgileri
Yetkili Kişi İmzası
Tarih
Firmanız doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki Yaptırımlara tabi ülke veya Bölgelerden herhangi birinde veya bunlardan herhangi birinde faaliyette bulunuyor veya faaliyette bulunmayı planlıyor mu?
Lütfen aşağıdaki ülkeden hangisi ise işaretleyin:
Küba
Kuzey Kore
İran
Suriye
Myanmar
Kırım
Donetsk Halk Cumhuriyeti
Lugansk Halk Cumhuriyeti
Yukarıdakilerden Hiçbiri

EK 5 – Risk Bildirim Formu

EK 6 – Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

EK 7 – Açık Rıza Beyanı

EK 8 – Gizlilik Politikası

EK 9 – Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyanı

EK 10 – Çerez Politikası

EK 11 – (Yapılması halinde) Tezgah Üstü İşlem Şartları