OKX TR Resmi̇ Kurum Talep Rehberi̇

Yayımlama Zamanı: 7 Kas 2023Güncelleme Zamanı: 3 Haz 2024Okuma Süresi: 6 dk

Son Güncelleme: 01.02.2024

1. GİRİŞ

Kullanıcı Sözleşmemiz uyarınca, Türkiye’de ikamet eden ve 28 Nisan 2023 veya sonrasında kaydolan kullanıcılar için https://tr.okx.com’un hizmetleri aşağıdaki şirket tarafından sağlanmaktadır:

İstanbul Ticaret Sicili’nde 457610-5 Sicil numarası ile kayıtlı bir şirket olan OKX TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ,

(işbu kuruluş burada toplu olarak "OKX TR", "biz" veya "bize" olarak anılacaktır).

2. TÜRK MAKAMLARINDAN GELEN RESMİ KURUM TALEPLERİ

Türk makamları tarafından gönderilen tüm resmi kurum talep ve emirlerinin, yürürlükteki tebligat kurallarına uygun olarak OKX TR’nin elektronik tebligat adresine yapılması gerekmektedir.

3. YABANCI MAKAMLARDAN GELEN RESMİ KURUM TALEPLERİ

Uygun olduğu durumlarda, yetkili olduklarını kanıtlamış resmi kurumların taleplerine yanıt vereceğiz. Her bir vakayı inceleyecek ve ilgili Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikamız ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak vaka bazında işbirliği yapacağız. İşbu Resmi Kurum Talep Rehberi, yetkili resmi kurumların müşteri bilgilerini talep etmek ve/veya bir müşterinin OKX TR hesabını dondurmak için bizimle nasıl iletişime geçebileceğini açıklamaktadır.

Kullanıcı Sözleşmesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Risk Bildirimi, Açık Rıza Beyanı ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyanı ile yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tüm yargı bölgelerinden gelen resmi kurum taleplerini işleme almakla sorumluyuz. Herhangi bir şüpheyi önlemek adına, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, uluslararası adli yardım kuralları uyarınca uygun diplomatik kanallar aracılığıyla resmi bir talep alınana kadar, e-posta yoluyla gönderilen bir resmi kurum talebine yanıt vermeyi ve bu talebe göre hareket etmeyi reddetme hakkını tamamen saklı tutmaktayız. Yanıt vermeyi tercih etmemiz halinde, resmi kurum talebinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmesinin bir sonucu olarak tarafımıza yüklenebilecek hiçbir yükümlülük, söz konusu resmi tebligat gerçekleşene kadar doğmuş veya başlamış sayılmayacaktır.

Türkiye dışında bulunan yetkili bir resmi kurum görevlisiyseniz, lütfen tüm resmi kurum taleplerini (belirli bir OKX kuruluşunun aksine) doğrudan "OKX TR"ye yönlendirin ve bu talepleri yasal@turkiye.okx.com adresine gönderin.

Eğer uygulanmakta ise, uluslararası hukuk uygulaması söz konusu ise, lütfen Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması ile ilgili uygun belgelere de atıfta bulunun.

Türkiye dışında bulunan yetkili bir resmi kurum olarak talebinizi değerlendirebilmemiz için resmi kurum görevlisi aşağıdakileri bilgileri sağlamalıdır; :

 • Resmi bir hükümet alan adından bir e-posta adresi kullanarak ve bu gibi talebi yöneltmek için resmi kurumunuzu temsilen kişisel yetkinizi belgeleyen dokümantasyon ekleyerek bize yazmalısınız (örneğin, görev yazınızın fotoğrafı ve vekaletname).

 • Konu satırında talep edilen belirli eylemleri/öğeleri belirtmelisiniz.

 • İmzalı mahkeme kararını ve/veya resmi kurumun yazısını eklemelisiniz. Bu yazıda aşağıdaki detaylar yer almalıdır:

  • Delil oluşturacak belgeler eklenmek suretiyle, resmi kurumun tam adı ve yetkili mahkemelerle bağlantılı olarak bu tür bir talepte bulunma konusundaki yasal yetkisi;

  • Resmi iletişim bilgileriniz (e-posta adresi ve/veya telefon numarası);

  • Mümkünse aşağıdaki hususlara atıfta bulunarak, soruşturmanın maddi gerçekleri de dahil olmak üzere, soruşturma altındaki iddia edilen olayın kronolojik bir özetini:

  • ağdur olduğu iddia edilen kişinin, şikayetçi olduğu ilk işlemden (lütfen her işlem için token türünü ve tutarını ve ilgili blok zincirini belirtin) (“İlk İşlem”) başlayarak, bu işlemin OKX TR’ye kadar nasıl izlendiğine kadar tüm ilgili cüzdan adreslerini ve işlem hashlerini ("TXID") ;

  • Karmaşık vakıalar için lütfen söz konusu toplam tutarı belirtiniz (token cinsinden ve ABD doları cinsinden yaklaşık değer olarak) ve daha iyi anlamamız için bir döküm sağlayınız;

  • Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi hakkındaki bilgiler ve mağdur olduğu iddia edilen kişinin İlk İşlemi yapmaya ikna edildiği koşullar da dahil olmak üzere bugüne kadarki soruşturma bulgularınızı;

  • İlgili OKX TR kullanıcısının adı, ETTN, kayıtlı telefon numarası ve e-posta adresi, kimlik numarasını; ve

 • Talep edilen eylemler/öğeleri belirtmelisiniz.

Tüm talepler ve ekler Türkçe olmalıdır.

Tüm ilgili cüzdan adresleri ve işlem hashleri ayrıca bir Word belgesi formatında veya kopyalanabilir bir .pdf formatında sunulmalıdır.

4. GİZLİLİK TALEBİ

Talebinizin ilgili OKX TR hesabının dondurulmasını gerektirmesi ve gizlilik talimatı içermesi durumunda, etkilenen müşterilere bu tür bir işlemin tarafınıza ait resmi kurumdan gelen bir talep uyarınca yapıldığını ifşa etmeyeceğiz. Bu hallerde, Kurumunuzdan önceden onay almadığımız sürece müşteriye bu tür ifşalarda bulunmayacağız.

Dondurma işlemini, uygulanacak mevzuatla uyumlu olarak resmi kurum talep ve/veya emrinde yer alan süre için devam ettirebiliriz.

Eğer dondurma kararınızda belirli bir süre belirtilmiş ise, bu süreden daha uzun şekilde hesabı donduramayabiliriz.

Kurumunuz dondurma işleminin gizli kalmasını özellikle talep etmemişse, müşterinin hesabında dondurma kararını uyguladıktan sonra dondurma işlemini müşterimize açıklayacağız.

Yasal olarak aksi düzenlenmedikçe, Müşterinin hesabı üzerine uygulanan dondurma, her halükarda ancak Kurumunuzdan dondurma kararının kaldırılmasına dair, dondurma kararını aldığı aynı yolla ikinci yazılı bir talimat olmaksızın kaldırılmayacak olup, OKX TR dondurma kararını tek taraflı olarak yapmayacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak, eğer böyle bir izin verilirse, resmi iletişim bilgilerinizi etkilenen müşterilerle paylaşıp paylaşamayacağımızı da teyit etmenizi rica ederiz, böylece soruşturmalarınıza yardımcı olmak için doğrudan sizinle iletişime geçebilirler.