OKX TR Ri̇sk Bi̇ldi̇ri̇m Formu

Yayımlama Zamanı: 27 Ara 2023Güncelleme Zamanı: 7 May 2024Okuma Süresi: 9 dk

Son Güncelleme: 01.02.2024

Kripto Varlıklarla yapılan işlemler, önemli ölçüde risk taşıyan ve ciddi finansal kayıplara neden olabilecek niteliktedir. İşbu Risk Bildirim Formu, kullanıcıları Kripto Varlıklara İlişkin Riskler, Kripto Varlıklara İlişkin Ticari Riskler, Kripto Varlıklara İlişkin Likidite Riskleri, Kripto Varlık Transferlerine İlişkin Riskler, İnternet Riskleri, İşlem Emirlerine İlişkin Riskler, Alım-Satım Fiyatlarına İlişkin Riskler, Vergilendirmeye İlişkin Riskler, Elektronik Cüzdan Kullanımı ve Kripto Varlıkların Platformda Tutulmasından Kaynaklanan Riskler, İzleme ve Blokzincir Ağının Kullanımına İlişkin Riskleri’ne ilişkin bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, işlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin özel riskler, uygulamadan kaynaklı riskler ile Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlanan hizmetlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu sebeple, işlemlerinizi gerçekleştirmeye karar vermeden önce, piyasadaki tüm riskleri analiz etmeli, anlamalı ve bunları göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. İşbu Risk Bilgilendirmesi, aynı zamanda OKX Teknoloji Anonim Şirketi (“OKX TR”) ile akdettiğiniz Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla, Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmenizle birlikte, işbu Risk Bildirim Formunda belirtilen dahil olmak üzere, Kripto Varlıklara ilişkin riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

* İşbu Risk Bilgilendirme Formu, Kullanıcı’nın Platforma üye olmasından önce Kullanıcıya tebliğ edilmiştir.

* İşbu belgede tanımlanmamış ancak büyük harfle yazılmış terimler, Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendilerine atanmış anlama sahip olacaktır.

Kripto Varlıklara İlişkin Riskler

Kripto Varlıklar yasal bir çerçevede düzenlenmez ve merkeziyetsiz bir genel ağ üzerinde varlığını sürdürür. Kripto Varlıklar dijital ortamda üretilmekte, işlem görmekte, transfer edilmekte olup, bir değerin dijital bir temsilidir. Kripto Varlıklar yerel para birimleri değildir. Bu sebeple, Kripto Varlıklarla yapılan işlemlerde siber güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasa erişiminin kısıtlanması, teknik arızalar yaşanması, ağ programının son bulması, kripto varlıkların değer kaybetmesi ve proje sahiplerinin tasarruflarından kaynaklanan riskler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok risk mevcuttur.

Kripto Varlıklara İlişkin Ticari Riskler

Kripto Varlık piyasaları arz ve talep doğrultusunda şekillenir, bu sebeple Kripto Varlıkların değerleri spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir. Bir başka deyişle, Kripto Varlıkların niteliği gereği, gerçekleştirilecek işlemler sonucunda kar elde edilebileceği gibi yüksek zarar riski de bulunmaktadır. Bu piyasalardaki değerler anlık olarak hızla, tahmin edilemez bir şekilde değişebilir. Kullanıcıların yatırım yapacakları Kripto Varlıkları detaylı bir şekilde araştırmaları önerilir ve bu kullanıcıların sorumluluğudur. Kripto Varlıklar, bir yatırım aracı olarak yüksek derecede risk taşır ve birçok yatırımcı için uygun değildir.

Kripto Varlıklara İlişkin Likidite Riskleri

Kripto Varlık piyasalarındaki likidite koşulları arz talep dengesine göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple Kripto Varlık piyasaları değişken likitide seviyelerine sahiptir ve likitidesi düşük olan piyasalar dalgalanmayı artırabilir. Dolayısıyla, Kripto Varlıklara ilişkin likidite garantisi bulunmayıp, piyasa koşullarına göre ilgili Kripto Varlık nezdinde likidite artabileceği gibi düşebilir veya Kripto Varlığınızı satabileceğiniz likit bir piyasa bulunmayabilir. OKX TR, Kripto Varlıklar için piyasaların aktif ve likit olacağına dair bir taahhütte bulunmaz. Bunlara ek olarak, OKX TR, listelenen Kripto Varlıkların her zaman piyasada işlem görmeye devam edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir Kripto Varlık, OKX TR'nin kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın OKX TR tarafından listeden çıkarılabilir veya işleme kapatılabilir.

Kripto Varlık Transferlerine İlişkin Riskler

Kripto varlıkların elektronik cüzdanlara aktarımından ve ilgili elektronik cüzdanların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, hangi sebeple olursa olsun, gerçekleştirdiği hatalı veya hatasız bütün transfer işlemlerinden sorumludur ve OKX TR bu işlemlerden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, işlem talimatlarının yürütülmesinden sonra bu işlemleri herhangi bir şekilde geri alamayacaklarını göz önünde bulundurarak talimat vermelidir.

İşlem Emirlerine İlişkin Riskler

OKX TR kendi takdirine bağlı olarak, dilediği anda ve dilediği süreyle listelenen Kripto Varlığa ilişkin piyasa performansını kısmen ve/veya tamamen engelleyecek veya önleyecek nitelikte tavan-taban fiyat uygulaması, zorunlu limit emri uygulaması, piyasa emirlerinin kapatılması, maksimum emir değeri sınırı gibi tedbirler alma ve uygulama hakkına sahiptir.

Alım-Satım Fiyatlarına İlişkin Riskler

OKX TR, Kripto Varlık alım-satım Platformu işleticisi olup, aksi belirtilmediği sürece herhangi bir alım-satım emir veya işleminizde karşı taraf değildir. Dolayısıyla, OKX TR'nin alım-satım yapacağınız Kripto Varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. bu kapsamda OKX TR'nin herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

İnternet Riskleri

Yazılım ve internet bağlantı hatası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, internet tabanlı bir alım satım sisteminin kullanılması ile ilişkili riskler mevcut olup, bu hususu bilmeniz önemlidir. Size sunulan hizmetleri kullanırken hangi nedenle olursa olsun karşılaşabileceğiniz iletişim arızalarından, kesintilerinden, hatalardan, aksaklıklardan veya gecikmelerden dolayı OKX TR sorumluluk kabul etmemektedir.

Vergilendirmeye İlişkin Riskler

Kullanıcılar, kripto varlıklarla yaptıkları işlemlerden dolayı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde vergisel mükellefiyetlere tabi olabilir. Vergisel yükümlülüklerini bilmek ve yerine getirme sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir.

Elektronik Cüzdan Kullanımı ve Kripto Varlıkların Platformda Tutulmasından Kaynaklanan Riskler

OKX TR, Platform üzerinden Kullanıcılara sunmakta olduğu Hizmetler kapsamında Kripto Varlıkların Kripto Cüzdan veya başkaca bir şekilde saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir hizmet verilmemektedir. Platform nezdindeki Kripto Varlıklar dış hizmet sağlayıcılarından alınan hizmet doğrultusunda tutulmaktadır. Bu nedenle, bu dış servis sağlayıcıların Kripto Varlıkları iade etme yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerini etkileyen borca batıklık, iflas, tasfiye ve benzeri fiillerin oluşması durumunda, Kullanıcıların  Kripto Varlıkları’na ilişkin olarak kayıp riski bulunmaktadır. OKX TR aracılığı ile edindiğiniz Kripto Varlıklarınızın kendi mülkiyetinize geçmesini istemeniz hâlinde ilgili Kripto Varlıklarınızı OKX TR nezdindeki Kullanıcı hesabınızdan kendi Kripto Cüzdanınıza aktarmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, OKX TR aracılığı ile edindiği Kripto Varlıkların saklanmasından, muhafazasından ve elektronik cüzdanlara aktarılarak kendi mülkiyetine geçirilmesinden tamamen kendisinin sorumludur.

İzleme

Kullanıcı, hesabının güvenliğinden tek başına sorumludur, bu sebeple hesabının durumunu her zaman izleyebildiğinden emin olmalıdır. Kullanıcı hesaba erişim için kullandığı şifre ve/veya diğer bilgileri güvenli şekilde koruma yükümlüdür.

Blokzincir Ağının Kullanımına İlişkin Riskler

İşlemlerin tamamı Blokzincir ağında geri döndürülemez şekilde meydana getirildiğinden, Kullanıcının yaptığı transferler, Dijital Cüzdanlar arası Kripto Varlık aktarımları veya soğuk cüzdana varlık aktarımları gibi haller esnasında yaptığı hatalı işlemler de geri alınabilir veya düzeltilebilir nitelikte değildir. Bu kapsamda, Kullanıcı, Platform aracılığı ile gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

OKX TR, işlemlerin verilen Talimatlar kapsamında gerçekleştirilmesi dışında herhangi bir sürece müdahil olmayıp, gerçekleştirilen işlemin hatalı olup olmadığına ilişkin hiçbir bilgiye sahip olamadığı gibi bu husus tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

Blokzincir teknolojisi gereği işlemler geriye alınamaz nitelikte olduğundan, işlemler için OKX TR’ye ödenecek Hizmet Bedeli de dahil olmak üzere tutarların Kullanıcı’ya iade edilmesi mümkün değildir.

Kullanıcı Platform aracılığı ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak girdiği bilgilerin doğruluğundan emin olmalı ve işlemi, işlemin doğruluğunu teyit ettikten sonra gerçekleştirmelidir. Kullanıcı, blokzincir ağı üzerinde verilen Talimat ve/veya yapılan işlemlerin geri döndürülmez ve iptal edilemez nitelikte olduğu konusunda bilgilendirildiğini, Talimat ve/veya işlem iptali ve/veya geri alınmasının mümkün olmadığını ve dolayısıyla alınan Hizmet Bedeli, işlem ücretleri ve komisyonların iade edilmeyeceğini, yaptığı işlemlerde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Platform sadece OKX TR Hizmet veya içeriklerine erişim, bunların kullanılması veya niteliğine göre bunların alış-satış işlemine imkân sağlayan alt yapıyı temin eder. OKX TR hiçbir şekilde işlemlerin sonuçlanmasını ya da Platform’a girilen Talimat’ların gerçekleşmesini garanti etmez. Fiyatlar tamamen işlem gerçekleştiren tarafların ilgili Kripto Varlık’a yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. Platform’da oluşan fiyatları OKX TR belirlemez. Fiyatlarda ortaya çıkan değişiklikler ya da işlemlerin gerçekleşmemesi nedeniyle Kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan veya doğacak zararlardan OKX TR sorumlu tutulamaz.