OKX’in cüzdan adresi sahipliği ve bakiyesi nasıl doğrulanır?

Yayımlama Zamanı: 26 Eyl 2023Güncelleme Zamanı: 12 Nis 2024Okuma Süresi: 15 dk

Bu makale, OKX'in rezerv anlık görüntü dosyası ve açık kaynak rezerv doğrulama aracı aracılığıyla cüzdan adresinin sahipliğini ve bakiyesini nasıl doğrulayacağınız konusunda size rehberlik edecek.

Doğrulamadan önce ne hazırlamalıyım?

 1. Doğrulama aracını açın ve zip dosyasını seçerek indirin.
  Aşağıdaki iki aracı klasörde görebilirsiniz:
  • VerifyAddress: Rezerv adresinin sahipliğini doğrulayın.
  • CheckBalance: Rezerv adres bakiyesini doğrulayın (Not: Nod RPC'sini veya OKLink'in API'sini ve diğer ilgili bilgileri yapılandırmak için rpc.json'ın yapılandırılması gerekir.)
   CT-web-POR-preparation klasörüVerifyAddress ve CheckBalance dosyalarını klasörde görebilirsiniz
 2. Denetim dosyalarını açarak Rezerv Kanıtı’nı indirin.
 3. İndirilen Rezerv Kanıtı ve doğrulama aracını aynı klasörde saklayın.

OKX'in cüzdan rezerv adresini sahipliğini nasıl doğrularım?

OKX anlık görüntüsünde adresler, "Ben OKX adresiyim" mesajları ve imzalarının yanı sıra BTC çoklu imza paraya çevirme komut dizileri bulunur. Aşağıdaki adımları kullanarak OKX'in bu adreslerin sahibi olduğunu doğrulayabilirsiniz.

 • BTC cüzdanı, tek imza ve çoklu imza olmak üzere iki imza yöntemi kullanır.
  • Çoklu imza 2/3 imza uygular ve her bir veri parçasında iki imza bulunur; bunlar, OKX tarafından tutulan üç özel anahtar arasından iki özel anahtar ile imzalanır. İki imzanın doğrulanmasıyla OKX'in özel anahtarlardan en az iki tanesinin olması sağlanmış ve böylece OKX'in çoklu imza adresine sahip olduğu kanıtlamış olur.
  • BTC Tek İmza adresi başarılı mesajı ve imza sonuçları OKX'in adrese sahip olduğunu kanıtlar.
 • ETH ve USDT cüzdanı
  • Başarılı mesajı ve imza sonuçları OKX'in adrese sahip olduğunu kanıtlar.

OKX tarafından yayınlanan rezerv adresinin sahipliğini, sağlanan açık kaynak veya üçüncü taraf araçlarla onaylayabilirsiniz.

OKX'in cüzdan rezervleri adresine sahip olduğunu doğrulama araçlarıyla nasıl doğrularım?

 1. Terminal programını açın
  • Mac sistemi: Terminal
  • Windows sistemi: Komut Satırı
 2. Komutu çalıştırın ve indirilen klasörü bulun. Bizim örneğimizde şu komutu girin cd ~/Downloads/proof-of-reserves
 3. Terminalde aşağıdaki komutu girin (dosya adı, doğrulama gerektiren başka bir dosya ile değiştirilebilir)
  • Mac: ./VerifyAddress --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: VerifyAddress.exe --por_csv_filename=okx_por_20221222.csv
   Not: Eğer Mac kullanıyorsanız ve "geliştirici doğrulanamadığı için araçlar açılamıyor” uyarısı ile karşılaşırsanız, lütfen şu adrese gidin: Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik > Genel > Değişiklikler yapmak için kilidi tıklayın > App Store’dan ve kimliği belirli geliştiricilerden indirilen uygulamalara izin ver__
 4. Doğrulama kabul edilirse, terminal "Doğrulama adresi imza sonu, tüm adres geçti” (Verify address signature end, all address passed) bilgisini verir.
  CT-web-POR-terminalde doğrulama geçtiTerminalde “Doğrulama adresi imza sonu, tüm adres geçti” (Verify address signature end, all address passed) bilgisini doğrulayın

OKX'in cüzdan rezervleri adresine sahip olduğunu üçüncü taraf araçlarıyla nasıl doğrularım?

Aşağıdaki adres türlerinin sahipliğini doğrularken adresin OKX'e ait olduğunu kanıtlamak için üçüncü taraf araçlar kullanılabilir:

Tek İmza adresini ele alacağız:

 1. Denetim dosyalarını indirin ve açın
 2. Adres, mesaj ve imza dahil olmak üzere dosyadan bir kopya oluşturun
  CT-web-POR-kopya oluşturunDosyadan bir kopya oluşturun
 3. BTC imza doğrulama aracı sayfasına giderek, adresi, mesajı ve imzayı yapıştırın.
 4. Doğrulama kabul edilirse, sonuç aşağıdaki gibi gösterilir:
  CT-web-POR-doğrulama sonucuDoğrulama sonucu

OKX'in ETH staking varlık sahipliğinin doğrulamasını nasıl yaparım?

ETH staking varlıkları için, OKX'in bu açık anahtarlara sahipliğini doğrulamak için üçüncü taraf gezgini (beaconcha.in) kullanın.

 1. ETH staking dosyasını indirin ve açın.
 2. Herhangi bir doğrulayıcı açık anahtarını kopyalayın
  CT-web-POR-doğrulama açık anahtarını kopyalayınDoğrulama açık anahtarını kopyalayın
 3. beaconcha.in sayfasına giderek doğrulama açık anahtarını yapıştırın.
 4. “Gönderici adresi” ve “Alıcı adresinin” ETH staking dosyasındaki adreslerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. "Gönderici adresi" ve "Alıcı adresi" OKX tarafından imzalanır ve yukarıdaki talimatlar kullanılarak doğrulanabilir.
  CT-web-POR-gönderen adresiGönderen adresi
  CT-web-POR-alıcı adresiAlıcı adresi

OKX cüzdan rezerv adresinin bakiyesini nasıl doğrularım?

 1. Belirli bir kripto zincirinin adres bakiyesini, tutarlı olup olmadığını doğrulamak için OKX tarafından yayınlanan anlık görüntü dosyasındaki adres bakiyesi ile anlık görüntüdeki yükseklikle karşılaştırın.
 2. Belirli bir kripto zincirinin toplam adres bakiyesini, tutarlı olup olmadığını doğrulamak için OKX tarafından yayınlanan anlık görüntü dosyasındaki toplam adres bakiyesi ile anlık görüntüdeki yükseklikle karşılaştırın.

Adres bakiyesini anlık görüntü yüksekliğiyle sorgulamak için düğüm rpc’sini yapılandırabilir veya OKLink’in açık API’sini kullanabilirsiniz.

Belirlenen BTC adres bakiyesini ve toplam bakiyeyi nasıl doğrularım?

 1. Bitcoin Core istemcisini yükleyin, en son yüksekliğe senkronize edin ve ardından bloku OKX anlık görüntüsünün yüksekliğine geri yuvarlayın.
  1. Bitcoin Core’un 0,21 veya üzeri sürümünü buradan indirin.
  2. RPC düğümüne erişimi etkinleştirmek için Bitcoin Core'un yapılandırma dosyasını düzenleyin. ~/.bitcoin/bitcoin.conf dosyası oluşturun ve bir editörle açın veya vi ~/.bitcoin/bitcoin.conf komutunu çalıştırın, şöyle düzenleyin:
   server=1
   rpcuser=OKX
   rpcpassword=OKXWallet
  3. Bin dizini girin, ./bitcoind komutunu çalıştırın ve düğümü başlatın.
  4. Düğümün en son yüksekliğe senkronize edilmesini bekleyin. Yaklaşık 12 saat sürer.
  5. OKX anlık görüntüsünün yüksekliğinden bakiyeyi sorgulamak için, senkronize edildikten sonra düğümü en son yüksekliğe geri çevirmeniz gerekir.
   1. BTC tarayıcısına gidin ve anlık görüntü yüksekliğinden sonra bir sonraki yüksekliğe ait blok hash’i arayın. Blok hash’i kopyalayın ve aşağıdaki komuttaki hash değeri kısmına girin.
   2. ./bitcoin-cli invalidateblock00000000000000000005829017993a7a21e4b7c731c95b9cb979c01294a7bd27 komutunu çalıştırın
    Not: '00000000000000000005829017993a7a21e4b7c731c95b9cb979c01294a7bd27' - Bu bir örnektir, lütfen bu parametreyi indirdiğiniz rezerv kanıtı dosyasında BTC bloğunun yüksekliğindeki bir sonraki bloğun hash değeri olarak güncelleyin.
   3. Düğümün anlık görüntüdeki yüksekliğe geri çevrilmesini bekleyin. Geri dönüşün tamamlanıp tamamlamadığını kontrol etmek için ./bitcoin-cli getblockcount komutunu çalıştırabilir veya düğüm çıktısı log kaydını görüntüleyebilirsiniz.

CT-web-POR-Düğüm çıktısı loguDüğüm çıktısı logu

 1. Parametreleri yapılandırma

  1. rpc.json dosyasını açın.
  2. rpc.json dosyasında btc ile ilgili RPC parametrelerini yapılandırın ve dosyayı kaydedin
   CT-web-POR-Parametreleri yapılandırmaExample: Parametreleri yapılandırma
 2. Bir zincir üstü (on-chain) adresin bakiyesinin, CheckBalance aracını kullanarak anlık görüntüde gösterilen bakiyeyle uyumlu olup olmadığını doğrulayın.

  1. Terminal programını açın
   • Mac sistemi: Terminal
   • Windows sistemi: Komut Satırı
  2. Komutu çalıştırın ve indirilen klasörü bulun. Bizim örneğimizde şu komutu girin cd ~/Downloads/proof-of-reserves

Tek bir adresin bakiyesini doğrulayın

 1. Terminalde aşağıdaki komutu girin (dosya adı, doğrulama gerektiren başka bir dosya ile değiştirilebilir)
  • Mac: ./CheckBalance --mode="single_address" --coin_name="btc" --address="3A1JRKqfGGxoq2qSHLv85u4zn935VR9ToL" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_address" --coin_name="btc" --address="3A1JRKqfGGxoq2qSHLv85u4zn935VR9ToL" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
   Not: Eğer Mac kullanıyorsanız ve "geliştirici doğrulanamadığı için araçlar açılamıyor” uyarısı ile karşılaşırsanız, lütfen şu adrese gidin: Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik > Genel > Değişiklikler yapmak için kilidi tıklayın > App Store’dan ve kimliği belirli geliştiricilerden indirilen uygulamalara izin ver__
 2. Tek bir adresin bakiyesi, alınan sonuca göre gösterilir.
  CT-web-POR-Tek bir adresin bakiyesiTek bir adresin bakiyesi, alınan sonuca göre gösterilir
 3. Dosyada yayınlanan OKX bakiyesini ve gösterilen sonucu karşılaştırın ve tutarlı olup olmadığını kontrol edin.

Tüm adreslerin bakiyesini doğrulayın

 1. Terminalde aşağıdaki komutu girin (dosya adı, doğrulama gerektiren başka bir dosya ile değiştirilebilir)
  • Mac: ./CheckBalance --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="btc" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="btc" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
   Not: Eğer Mac kullanıyorsanız ve "geliştirici doğrulanamadığı için araçlar açılamıyor” uyarısı ile karşılaşırsanız, lütfen şu adrese gidin: Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik > Genel > Değişiklikler yapmak için kilidi tıklayın > App Store’dan ve kimliği belirli geliştiricilerden indirilen uygulamalara izin ver__
 2. Tüm adreslerin bakiyesi, alınan sonuca göre gösterilir.
  CT-web-POR-Tüm adreslerin bakiyesiTüm adreslerin bakiyesi, alınan sonuca göre gösterilir
 3. Dosyada yayınlanan OKX bakiyesini ve gösterilen sonucu karşılaştırın ve tutarlı olup olmadığını kontrol edin.

Belirlenen ETH/USDT adres bakiyesini ve toplam bakiyeyi nasıl doğrularım?

OKX, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche ve diğer blok zincirlerinde cüzdan adreslerinin yanı sıra ETH veya USDT'nin ilgili bakiyelerini yayımladı. Açık kaynak araçlarını kullanarak bu adreslerin bakiyesini kontrol edebilirsiniz.
Doğrulama için varsayılan RPC'yi, bir üçüncü taraf RPC'yi veya OKLink API'sini kullanmayı seçebilirsiniz.

 • rpc.json'u değiştirmeden varsayılan rpc'yi kullanın, doğrudan doğrulama adımına gidebilirsiniz.
 • Üçüncü taraf bir nod rpc’si (örneğin: Infura, Alchemy) kullanın - ekte görüntüleyebilirsiniz.
 • Doğrulama için OKLink API'sini kullanın - ekte görüntüleyebilirsiniz.

Bir zincir üstü (on-chain) adresin bakiyesinin, CheckBalance aracını kullanarak anlık görüntüde gösterilen bakiyeyle uyumlu olup olmadığını doğrulayın.

 1. Terminal programını açın
  • Mac sistemi: Terminal
  • Windows sistemi: Komut Satırı
 2. Komutu çalıştırın ve indirilen klasörü bulun. Bizim örneğimizde şu komutu girin cd ~/Downloads/proof-of-reserves

Tek bir adresin bakiyesini doğrulayın

 1. Örneğin, 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a ETH adresinin belirtilen yükseklikteki bakiyesinin, anlık dosyada (ör. okx_por_20221122.csv) görüntülenen bakiye ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak istiyorsanız, aşağıdaki komutu terminalde çalıştırmanız gerekir:
  • Mac: ./CheckBalance --mode="single_address" --coin_name="eth" --address="0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_address" --coin_name="eth" --address="0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv

Not:

 • Diğer para birimlerini sorgulamanız gerekiyorsa, "coin_name" ve "adres"i uygun değerlerle değiştirin.
 • Eğer Mac kullanıyorsanız ve "geliştirici doğrulanamadığı için araçlar açılamıyor” uyarısı ile karşılaşırsanız, lütfen şu adrese gidin: Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik > Genel > Değişiklikler yapmak için kilidi tıklayın > App Store’dan ve kimliği belirli geliştiricilerden indirilen uygulamalara izin ver__
 1. Sorgulanan ETH adresinin belirtilen yükseklikteki bakiyesi, belirtilen sonuca göre gösterilir.
  CT-web-POR-Sorgulanan ETH adresinin bakiyesiSorgulanan ETH adresinin belirtilen yükseklikteki bakiyesi, belirtilen sonuca göre gösterilir
 2. OKX tarafından yayınlanan rezerv kanıtını ve çıktı sonuçlarını, adresin bakiyesini ve rezerv kanıtındaki bakiyeyi karşılaştırarak, OKX'in anlık görüntü sırasında sahip olduğu bu adresin bakiyesinin kanıtlı ve tutarlı olduklarını görebilirsiniz.

Belirli bir kriptonun tüm adreslerdeki toplam bakiyesini doğrulayın

 1. Örneğin, ETH adresinin belirtilen yükseklikteki gösterilen bakiyesinin, anlık görüntüde (ör. okx_por_20221122.csv) görüntülenen bakiye ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak istiyorsanız, aşağıdaki komutu terminalde çalıştırmanız gerekir:
  • Mac: .CheckBalance --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="eth" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
   Windows: CheckBalance.exe --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="eth" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv

Not:

 • Diğer para birimlerini sorgulamak isterseniz, "coin_name" değerini BTC, ETH, ETH-ARBITRUM, ETH-OPTIMISM, USDT-ERC20, USDT-TRC20, USDT-POLY, USDT-AVAXC, USDT-ARBITRUM, USDT-OPTIMISM gibi desteklenen değerlerle değiştirin.
 • Eğer Mac kullanıyorsanız ve "geliştirici doğrulanamadığı için araçlar açılamıyor” uyarısı ile karşılaşırsanız, lütfen şu adrese gidin: Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik > Genel > Değişiklikler yapmak için kilidi tıklayın > App Store’dan ve kimliği belirli geliştiricilerden indirilen uygulamalara izin ver__
 1. Sorgulanan tüm ETH adreslerinin belirtilen yükseklikteki bakiyesi, belirtilen sonuca göre gösterilir.
  CT-web-POR-Sorgulanan tüm ETH adreslerinin bakiyesiSorgulanan tüm ETH adreslerinin belirtilen yükseklikteki bakiyesi, belirtilen sonuca göre gösterilir
 2. OKX tarafından yayınlanan rezerv kanıtını ve çıktı sonuçlarını, tüm adreslerin bakiyesini ve rezerv kanıtındaki bakiyeyi karşılaştırarak, OKX'in anlık görüntü sırasında sahip olduğu toplam bakiyesinin kanıtını görebilirsiniz.

Ek

Üçüncü taraf düğüm RPC’si kullanın (örn: Infura, Alchemy) Her zincir arşiv düğümünün rpc.json dosyasındaki RPC parametrelerini aşağıdaki gibi yapılandırın:

Evm arşiv düğümünü alın

 • Arşiv düğümünü manuel olarak yükleyin. Senkronize etmek biraz zaman alabilir. Lütfen burayıinceleyin- Üçüncü taraf düğümler kullanın:Infura, Alchemy
  CT-web-POR-Alchemy örneğiÖrnek: Alchemy ethereum arşiv düğümü hizmeti sunar
 1. OKLink sitesinden giriş yapın
 2. Profil > API sayfasına gidin.
 3. apiKey oluşturmak için Zincir Üstü Veri altında API Oluştur seçin.
  CT-web-POR-rpc.json dosyasındaki API’yi açınOKLink ile ilgili parametreleri ayarlayın ve rpc.json dosyasındaki API’yi açın

OKLink, blok zincirinde belirtilen bir yüksekliğe ait adres bakiyesini sorgulamak için açık bir arayüz sağlayan bir blok zinciri büyük veri şirketidir. Ayrıca OKX tarafından yayınlanan adres bakiyesini doğrulamak için OKLink'ten de herkese açık API alabilirsiniz.