ETH Staking Hi̇zmetleri̇ Sözleşmesi̇

Yayımlama Zamanı: 2 Nis 2024Güncelleme Zamanı: 3 Haz 2024Okuma Süresi: 24 dk

1. GENEL

1.1. Taraflar

İşbu ETH Staking Hizmetleri Sözleşmesi, tüm ekleriyle birlikte ("Sözleşme"), OKX Teknoloji Anonim Şirketi ("OKX TR") ile kullanıcı ("Kullanıcı") (bundan böyle ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın Platform’da sağlanan Hizmetler’e erişimi ve kullanımına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla elektronik ortamda düzenlenmiştir.

1.2. Kapsam

ETH Staking Hizmeti ("Hizmet" veya "Hizmetler") OKX TR tarafından sunulmakta olup, belirli şartlar ve koşullar uyarınca, ödüllerin geri alınmasına izin verilerek, kararlaştırılan Dijital Varlıklar olarak Ethereum (ETH) stake ederek ödül elde edilmesini sağlar. OKX TR, ürün tasarım, yönetiminden ve Hizmet’in işletilmesinden sorumludur. Hizmet’i almak için bu Sözleşme’yi okumanız ve Sözleşme hükümlerine uygun davranmanız gerekmektedir. Lütfen bu Sözleşme’nin koşullarını dikkatlice okuduğunuzdan, tam olarak anladığınızdan ve bu koşulları kabul ettiğinizden emin olun.

1.3. Uygulanabilirlik

a) İşbu Sözleşme, tadil edilmiş halleriyle, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tamamlamakta olup, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte okunmalıdır.

b) Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hükümler atıf yoluyla işbu Sözleşme’ye dahil edilmiş olup, işbu Sözleşme için de geçerlidir ve tamamı işbu Sözleşme’de yer alıyormuş gibi aynı güç ve etkiye sahip olduğu kabul edilecektir.

c) İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan herhangi bir büyük harfli terim işbu Sözleşme’de de aynı anlamı ifade edecektir.

d) Bu Sözleşme ile Kullanıcı Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, işbu Sözleşme hükümlerine öncelik tanınacaktır.

1.4. Uygunluk

a) OKX TR, Staking önerileri veremez. OKX TR olarak, yalnızca seçtiğiniz Staking Protokolü’nü belirlerken, Platform’dan Dijital Varlıklarınızın çekilmesi ve seçilen Staking Protokolü’ne iletilmesi de dahil olmak üzere, talimatlarınızı uygularız.

b) Staking Protokolleri yalnızca nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere sunulabilir. Staking Protokolleri’ne katılmak için, Platform’un Müşterini Tanı (KYC) ve diğer kayıt gereksinimlerini sağlamanız, bu Sözleşme’yi kabul etmeniz ve katılmak istediğiniz Staking Protokolü’nün belirlediği gereksinimlere uymanız gerekmektedir.

1.5. Kabul

Bu Sözleşme’nin tüm şartlarını okumadığınız ve kabul etmediğiniz sürece, Hizmetleri kullanmaya yetkiniz yoktur ve Hizmetleri kullanmamanız gerekir. Bu Sözleşme’yi kabul etmeniz ve Hizmetleri kullanmanız, bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi ve bu Sözleşme’nin sizin için yasal olarak bağlayıcı olduğunu gösterir.

2. TANIMLAR

2.1. Ethereum (ETH) bir iş ispatı blok zinciri ağıdır. ETH veya Ethereum, Ethereum mainnet'in parçalama teknolojisini tanıtan stake kanıt versiyonudur. Aşama 0 (beacon zinciri), Aşama 1 (parçalama), Aşama 2 (Akıllı Sözleşme), Aşama 3 (zincir depolama), Aşama 4 (parçalama Akıllı Sözleşmesi) olmak üzere 4 aşamadan oluşur. ETH Staking Hizmeti, Ethereum'un stake kanıt mekanizmasını gerçekleştirmek için bir çözümdür. OKX TR, işbu Sözleşme kapsamındaki Staking Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bağlı ortaklıklarını yan hizmetler için yetkilendirme hakkına sahip olacaktır.

2.2. Hizmetlere ilişkin diğer tanımlar:

 • Hesap: Dijital Varlıkları yatırmak ve geri almak için kullandığınız genel OKX TR hesabınız anlamına gelir.

 • İlgili Yasalar: OKX TR ve/veya kullanıcıları için geçerli olan ve zaman içerisinde yürürlüğe giren, değiştirilen, tadil edilen, kapsamı genişletilen ve/veya yeniden yürürlüğe konulan herhangi bir yetkili makamın kanunları, düzenlemeleri ve kuralları anlamına gelir.

 • Platform: OKX TR olarak Dijital Varlık alım satımı için size sunduğumuz platformu ifade eder.

 • Ödül Hesaplama Günü: 4.2(a) bölümünde belirtilen anlama gelmektedir.

 • Akıllı Sözleşme: Alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın şartlarının doğrudan kod satırlarına yazıldığı, kendi kendini yürüten sözleşmeler anlamına gelir. Kod ve içerdiği anlaşmalar dağıtılmış, merkezi olmayan bir blok zinciri ağında bulunur. Esasen bir anlaşmanın yürütülmesini otomatikleştirirler, böylece tüm katılımcılar herhangi bir aracının müdahalesi veya zaman kaybı olmaksızın sonuçtan hemen emin olabilirler.

 • Staking: Bu Hizmet’te, Kullanıcı belirli bir miktarda ETH ("Dijital Varlık") stake edecek ve stake kanıtı olarak likidite tokenleri alacaktır. Kullanıcı, stake ettikten sonra likidite tokenlerini spot piyasası üzerinden alıp satabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcılar likidite tokenlerini, yani BETH'i, ellerinde tutarak bu Hizmet kapsamında Dijital Varlık’ı stake etmektedir.

 • T Günü: İstanbul saatine (GMT+3) göre bir günü ifade eder.

 • Kullanıcı Sözleşmesi: OKX TR Platformu’na üyelik için kullanılan, zaman içerisinde tadil edilmiş halleriyle, Platform Kullanıcı Sözleşmesi ve Kurumsal Müşteriler için Platform Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

 • Değişken Staking Oranı: Bölüm 4.2(c)'de yer verilen anlamı ifade etmekte olup, Kullanıcıların Hizmet üyeliği esnasında OKX TR Platformu’nda gösterilmekte ve kendisine atıfta bulunulmaktadır.

3. RİSK AÇIKLAMASI

3.1. Referans Yoluyla Dahil Etme

a) Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen riskler işbu Sözleşme’ye atıf yoluyla dahil edilmiştir.

b) İşbu Sözleşme’de ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen risk açıklama beyanını dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Staking Hizmetleri’ni kullandığınızda, Staking Hizmetleri’nin kullanımına ilişkin riskleri okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz.

3.2. Bu Sözleşme’ye taraf olmakla, aşağıdakileri kabul eder ve onaylarsınız:

a) OKX TR, Dijital Varlıklarınızı tamamen veya kısmen stake eder;

b) OKX TR, geçerli bir ağda doğrulayıcı olarak hareket eder; ve

c) OKX TR, Hizmet ile ilgili olarak zaman zaman,

 • Hizmet’e katılmak olmak için gereken minimum stake edilmiş Dijital Varlık miktarlarını;

 • herhangi bir geri alma süresini ve/veya

 • herhangi bir katılım limitini belirleyebilir.

3.3. Bu Sözleşme’ye taraf olmakla, aşağıdakileri anladığınızı ve onayladığınızı belirtmektesiniz:

 • Hizmet’i kullanma deneyimine ve risk toleransına sahip olduğunuzu ve garanti edilmeyen Dijital Varlık birimi ürünleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olduğunuzu ve;

 • Hesabınızdaki tüm Dijital Varlıklar’ın yasal sahibi olduğunuzu ve bu Dijital Varlıklar’ın kaynaklarının yasal olduğunu garanti ettiğinizi.

3.4. Bu Sözleşme’ye taraf olmakla, ayrıca,

 • Hizmet’i, yasa dışı kumar, kara para aklama, dolandırıcılık, şantaj, veri ihlalleri, terörün finansmanı ve yasalarla yasaklanmış diğer herhangi bir şiddet içeren faaliyet veya iş dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa dışı amaçlarla kullanmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

3.5. Hizmet’in kullanımından kaynaklanabilecek, aşağıda listelenen fakat bunlarla sınırlı olmayan, riskleri ve bunlarla ilişkili olarak yaşayabileceğiniz kayıpları anlamakta ve kabul etmektesiniz:

 • Dijital Varlıklar’ın alım satımını yapamama ihtimalinden kaynaklanabilecek risklerden zarar görebileceğinizi ve Hizmet’e katılmaktan kaynaklanabilecek finansal riskler ve olası kayıpları üstleneceğinizi.

 • Dijital Varlıklar’ın yüksek fiyat dalgalanmalarının, kısa bir sürede büyük ölçekli veya tamamen kayıplara neden olabileceğini.

 • Teknik aksaklıklar meydana gelebileceğini ve bu durumun, Hizmet’i kullanmanızı veya ilgili işlemleri gerçekleştirmenizi geciktirebileceğini veya engelleyebileceğini ve Dijital Varlıklarınızın kaybına neden olabileceğini.

 • Dijital Varlıklarınızın kaybına neden olabilecek pazar anomalilerinin meydana gelebileceğini.

 • Pazarın genel sağlığını korumak için, OKX TR'nin zaman zaman bu Sözleşme’nin veya diğer ilgili hizmet sözleşmelerinin şartlarını ve politikalarını revize etmesi, kaldırması veya değiştirmesi gerektiğini ve bu tür durumların sizin gibi bireysel müşterilere fayda veya zarar sağlayabileceğini.

4. ETH STAKING

4.1. Staking Hizmetlerine Erişim

a) OKX TR Kullanıcı sayfası üzerinden Staking, geri alma vb. komutlar verebilirsiniz. Komut ayarlandıktan sonra komutu iptal edemez, geri alamaz veya düzenleyemezsiniz.

b) Dijital Varlıklarınız başarılı bir şekilde stake edildiğinde, OKX TR'yi bir aracı olarak, Dijital Varlık kazancını bağlamak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Hesabınızdaki belirli miktarda Dijital Varlık’a ilişkin işlemler gerçekleştirmesi için görevlendirmeyi ve yetkilendirmeyi kabul edersiniz.

c) Dijital Varlıklar stake edildikten veya kilitlendikten sonra, OKX TR size 1:1 ETH: BETH oranında BETH şeklinde likidite tokenleri verecektir. BETH likidite tokenleri, OKX TR Platformu’nda, spot alım satım işlemleri için veya teminat olarak kullanılacaktır. BETH'in kullanımı, OKX TR tarafından zaman zaman OKX TR Platformu’nda yayınlanan kurallara ve şartlara tabi olacaktır. OKX TR’ın, BETH'in herhangi bir amaç için herhangi bir zamanda OKX TR Platformu’nda herhangi bir şekilde kullanılmasına izin verme, değerlendirme, değiştirme veya iptal etmeye ilişkin tek taraflı takdir yetkisi saklıdır.

4.2. Staking Ödüllerinin Birikimi

a) Ödüllerin tahakkuk edişi, Hizmet’e üye olduktan sonraki gün (bundan böyle "Ödül Hesaplama Günü" olarak anılacaktır) başlayacaktır. Staking Ödülleri, günlük olarak, 365 günlük bir yıl içerisinde geçen gün sayısına dayalı olarak hesaplanacaktır. Hizmet’e katıldığınız ilk gün herhangi bir Staking ödülü kazanmayacaksınız.

b) Staking ödülleri, her Ödül Hesaplama Günü’nden sonraki gün, IST saatiyle 6:30'dan önce fon Hesabınıza günlük olarak dağıtılacaktır;

c) Staking ödülleri, Staking ödüllerinin biriktiği gün içerisinde "Değişken Staking Oranı" esas alınarak hesaplanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına zincir üstü kazanç durumunda her gün değişebilen APY olan “Değişken Staking Oranı” OKX TR Platformu’nda yayınlanacak ve zaman zaman değişebilecektir.

d) Staking ödülleri her gün sadece likidite tokenine uygulanacak olup, geri alımda uygulanmayacaktır.

e) Staking ödülleri likidite tokeni BETH şeklinde dağıtılacaktır.

f) Staking Ödülleri hesaplanıp ve 8 ondalık basamağa yuvarlanır.

OKX TR, Hizmet’e katıldığınız anda OKX TR Platformu’nda gösterilen Değişken Staking Oranı’nda Staking ödülleri alacağınızı garanti etmez. Hizmet’e üye olduğunuz andaki olası getiriye ilişkin herhangi bir beyan (i) garanti edilmeyen ve yalnızca gösterge niteliğinde olan bir tahmindir, (ii) Değişken Staking Oranı’na dayanmaktadır, bu oran değişebilir ve (iii) zincir üstü ödüllerden daha fazla veya daha az olabilir.

4.3. ETH’nin BETH ile Geri Alma Kuralları

a) OKX TR, geri alma talebi gönderildikten sonra makul bir süre içinde ("Geri Alma Tarihi") ETH'yi BETH ile 1:1 oranında geri alma olanağı sağlayacaktır.

b) Geri Alma Tarihi’nde veya sonrasında OKX TR, her gün yalnızca sınırlı miktarda ETH'nin geri alınmasına izin verebilir.

c) Geri alma talebini gönderdikten sonra BETH’in ETH ile BETH’i değiştirmek için talep ettiğiniz kısmı ile ilgili olarak artık herhangi bir Staking ödülü kazanmayacaksınız. Şüpheye mahal vermemek adına, ETH'nin BETH ile değiştirilmesi, herhangi bir Staking ödülü için uygun olmayacaktır. Söz konusu geri alma emri verildikten ve/veya onaylandıktan sonra, bu talimat iptal edilemez, geri alınamaz veya düzenlenemez.

d) Geri alma talebinde bulunduktan sonra ETH’yi makul bir süre içinde alabileceksiniz. Stake edilen Dijital Varlık’ın, geri alma işleminde, teslim edilmesi ve/veya Kullanıcı’nın Hesabına aktarılması birkaç gün sürebilir.

e) Tüm geri alma talepleri OKX TR tarafından ilk giren ilk çıkar (FIFO) esasına göre ele alınacak ve gün sonunda (GMT+3'te mesai bitiminde) OKX TR tarafından işleme alınacaktır.

4.4. Hesap geçmişinizi OKX TR Platformu’ndan görüntüleyebileceksiniz. Hesap geçmişinizi dikkatlice incelemeli ve fark etmediğiniz veya yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir giriş veya işlem görürseniz OKX TR'ye mümkün olan en kısa sürede bildirmelisiniz. OKX TR, Hesap geçmişinizdeki herhangi bir hatayı istediği zaman düzeltebilir ve

a) açık bir hatayı (yani, OKX TR'nin herhangi bir temsilcisi tarafından mevcut piyasa ve halihazırda ilan edilen fiyat teklifleri dikkate alınarak, yapılan bir yanlış aktarım veya herhangi bir bilgi, kaynak, görevli, resmi sonuç veya telaffuz hatası da dahil olmak üzere, açık veya kolayca anlaşılabilir olan herhangi bir hata, eksiklik veya yanlış alıntıyı (ister OKX TR’nin ister üçüncü bir tarafın hatası olsun)) içeren veya bundan kaynaklanan; veya

b) işlemin makul şekilde doğru veya adil olarak değerlendirildiği detaylarını yansıtmak amacıyla,

herhangi bir işlemi geçersiz kılma veya geri alma hakkını saklı tutar.

4.5. Hizmet Ücreti

a) OKX TR, Staking Hizmetlerine erişim sağlamak için Hizmet Ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

b) OKX TR tarafından tahsil edilen Hizmet Ücreti, OKX TR Platformu’nda aksi belirtilmedikçe, bu Hizmet kapsamında kazancınızın (varsa ve ödüller dahil) bir yüzdesi olabilir.

c) Hizmet Ücreti OKX TR Platformunda yayınlanacak ve OKX TR tarafından zaman zaman İlgili Yasa’nın izin verdiği ölçüde değiştirilebilecektir.

d) OKX TR'nin hesabınızdaki varlıklarınızdan ödenecek Hizmet Ücretini mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve aksi takdirde OKX TR'nin bu Sözleşme kapsamında size Hizmet sunmama hakkına sahip olduğunu kabul etmekte ve OKX TR'yi bu kapsamda yetkilendirmektesiniz.

e) İlgili Yasalar’a tabi olmak kaydıyla, si̇zden herhangi̇ bi̇r ücret talep ettiğimizde, ilgili vergi̇leri̇ de talep etme hakkımız bulunmaktadır. Staking Hizmetleri’ni kullanarak, uygulanabilir olduğu sürece bu tür vergileri ödemeyi de kabul edersiniz.

5. HİZMETİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

5.1. Aşağıdaki durumlarda, Kullanıcı Sözleşmemize tabi olarak, OKX TR, OKX TR Platformu’na erişiminizi durdurabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir, herhangi bir OKX TR hesabına sınırlamalar getirebilir, Hizmet’e katılma hakkınızı askıya alabilir veya iptal edebilir veya belirli işlemleri geciktirebilir:

a) OKX TR tarafından talep edildiği şekilde kimliğinizi veya fon kaynağınızı doğrulamak için ek bilgi sağlamamanız;

b) OKX TR'nin İlgili Yasalara’a (kara para aklamayı önleme veya yaptırıma ilişkin yasalar dahil) uymak için herhangi bir mahkeme kararı sebebiyle bunu yapması gerekmesi;

c) OKX TR'nin bir kamu kurumu veya kuruluşundan gelen herhangi bir yönerge veya talimata uymak için bunu yapması gerekmesi;

d) OKX TR, OKX TR'ye sağladığınız herhangi bir bilginin yanlış, gerçek dışı, güncel olmayan nitelikte veya eksik olduğunu makul bir şekilde tespit ederse; veya

e) talep ettiğimiz ek bilgileri bizi makul ölçüde tatmin edecek şekilde veya zamanında sağlamamanız durumunda.

6. YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. OKX TR Platformu’nda görüntülenen Kullanıcı’nın tahmini ödülünün yalnızca bir tahmin olduğunu ve garanti veya vaat edilen gerçek bir ödül olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Gerçek ödül, tahmini ödülü karşılamayabilir veya daha düşük olabilir. Nihai ödülünüz, gerçek ödülünüze göre belirlenecektir. OKX TR, nihai ödülünüzü belirlemek için Staking Hizmeti’yle ilgili maliyet, ücret ve masrafları (sunucu ücretleri, elektrik ücretleri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Staking için işlem ücretlerini gerçek ödülünüzden düşebilir.

6.2. OKX TR'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşme’nin içeriğini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX TR, bu Sözleşme’yi yanlış anlamanızdan veya bu Sözleşme’de yapılan değişiklikleri okumakta gecikmenizden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

6.3. OKX TR'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşme’nin içeriğini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX TR, bu Sözleşme’yi yanlış anlamanızdan veya bu Sözleşme’de yapılan değişiklikleri okumakta gecikmenizden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

6.4. OKX TR Platformu’nun düzgün şekilde çalışamaması veya Hizmetleri kullanamamanız, talimat verememeniz, ilgili alım satım işlemlerini gerçekleştirememenize yol açacak şekilde, Hizmet’in; arıza, gecikme, kesinti, sistemin yanıt vermemesi, sistemin geç yanıt vermesi veya diğer olağan dışı durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere koşullar nedeniyle kesintiye uğraması halinde; ağır kusur durumları hariç olmak üzere, OKX TR'nin herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Bu durumlar aşağıdakileri içermekte olup, bunlarla sınırlı değildir:

 • OKX TR tarafından duyurulmak suretiyle bakım için Hizmet’in askıya alınması;

 • Veri iletimine dair sistem arızası;

 • OKX TR Platformu’nun askıya alınmasına yol açan tayfun, deprem, tsunami, sel, veba, salgın hastalıklar, grevler, lokavtlar, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, ülke çapında veya bölgesel internet kesintileri, elektrik kesintisi, savaş, kargaşa, hükümet eylemleri, terör saldırıları vb. gibi mücbir sebepler veya kazalar halinde OKX TR Platformu’nun askıya alınması;

 • Hacking, bilgisayar virüsü, teknik ayar veya arıza, web sitesi güncellemesi, bankacılık sorunları, hükümet düzenlemeleri nedeniyle geçici kapanma gibi nedenlerden dolayı hizmet kesintisi veya gecikmesi;

 • Bilgisayar sisteminin zarar görmesi, kusurlu olması veya normal şekilde çalışamaması nedeniyle hizmet kesintisi veya gecikmesi;

 • Sektörde öngörülemeyen teknik sorunlardan kaynaklanan kayıplar olması;

 • Üçüncü tarafların hatası veya gecikmesi nedeniyle siz veya üçüncü taraflarca yaşanılan kayıplar olması;

 • İlgili Yasalar’da ve hükümet kararları, düzenleyici kararlar ve mahkeme kararları ile yapılan değişiklikler nedeniyle tarafınızca veya diğer üçüncü taraflarca yaşanılan kayıplar olması;

 • Tarafınızca veya üçüncü taraflarca, öngörülemeyen, kaçınılmaz ve çözülemeyen objektif koşullar nedeniyle meydana gelen mücbir sebep veya kazalar sonucu kayıplar yaşanması.

Yukarıda belirtilen nedenlerin, olağan dışı işlemlere, pazar kesintilerine ve diğer olası olağan dışı durumlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz. OKX TR, ilgili duruma göre talimatlarınızı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Bu hallerde, OKX TR'nin herhangi bir kaybınız sebebiyle (doğrudan veya dolaylı kayıplar, gerçek kayıplar veya olası ödül kayıpları vb. dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

6.5. 3. Bölümde bu Sözleşme’de tanımlanan risklerden kaynaklanan (herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıp, gerçek kayıplar veya olası kâr kayıpları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) kayıplardan, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, OKX TR'nin sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

7. TEKNOLOJİK SORUMLULUK REDDİ

7.1. OKX TR, hem planlı olarak hem de acil bakım için zaman zaman Hesabınıza, OKX TR Platformu’na, Hizmet’e ve/veya diğer OKX TR Hizmetlerine erişimi askıya alabilir. OKX TR, OKX TR Platformu’ndaki işlemlerin zamanında işleme alınmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir, ancak OKX TR, kontrolü dışındaki birçok faktöre bağlı olan işlemlerin tamamlanması için gereken süreye ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

7.2. OKX TR, OKX TR Platformu’ndaki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstermesine rağmen, Hizmetler ve diğer OKX TR Hizmetleri ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere OKX TR Platformu’ndaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

7.3. Hizmetleri veya diğer OKX TR hizmetlerini kullanmak için gerekli veri ağı erişimini elde etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet’e, diğer OKX TR hizmetlerine, OKX TR Platformu’na ve bunlara ilişkin tüm güncellemelere erişmek ve bunları kullanmak için gerekli olan uyumlu donanım veya cihazları edinmek ve güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. OKX TR, OKX TR hizmetlerinden herhangi birinin veya bunların herhangi bir bölümünün belirli bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. OKX TR tarafından sağlanan hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına özgü arızalar ve gecikmeler yaşanabilir.

8. ZORUNLU TEDBİRLER

OKX TR haksız ticaret uygulamalarını kesinlikle yasaklamaktadır. OKX TR, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeniz halinde Hesabınızı kontrol altına alma veya kapatma hakkını saklı tutar:

 • Pazar manipülasyonu, fiyat manipülasyonu, içeriden öğrenenlerin ticareti, pazar bozulması veya diğer kötü niyetli yanlışlar veya davranışlar;

 • Hizmet’in boşluklarını veya diğer makul olmayan yolları kullanarak diğer Kullanıcılara veya OKX TR'ye zarar vermek;

 • OKX TR'nin pazar için zararlı olarak gördüğü herhangi bir faaliyete katılım;

 • Hizmet’in yasa dışı amaçlarla kullanılması veya şüpheli işlemlerin gerçekleştirilmesi;

 • Yasa ve yönetmeliklerin ihlali.

 • Genel pazar üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için OKX TR, Hesabınızın kapatılması, talimatlarınızın kısıtlanması veya iptal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak sözü edilen tedbirleri alma hakkını saklı tutar. OKX TR'nin yukarıdaki tedbirlerle bağlantılı olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıptan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, gerçek kayıplar veya olası kar kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Sorumluluk Sınırlaması

Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki sorumluluk sınırlaması hükümlerine ek olarak, bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler size “olduğu gibi” esasına göre sağlanmaktadır. Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kaybınız için her türlü sorumluluğu reddederiz.

9.2. Tavsiye Verilmemesi

a) Size sunduğumuz Hizmetlerle ilgili olarak size tavsiyede bulunmaya iznimiz yoktur.

b) Web sitemiz, Platform veya başka herhangi bir yolla Hizmetler hakkında size sağladığımız herhangi bir materyal veya bilgi, yatırım tavsiyesi veya size sunduğumuz Hizmetler’e ilişkin bir öneri teşkil etmeyecektir. Bunlara dayanarak Hizmetler’e ilişkin karar verilemez.

9.3. Şikayetler

Bu Sözleşme kapsamında size sunulan Hizmetlerden memnun kalmazsanız veya başka bir şekilde şikayette bulunmak isterseniz, Müşteri Hizmetleri Destek Merkezimiz aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz, https://tr.okx.com/help

9.4. Beyanlar, Garantiler ve Taahhütler

Kullanıcı Sözleşmesi’nde bize verdiğiniz beyan, garanti ve taahhütlere ek olarak, şunları beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz:

a) Hizmetleri kullanmanızın bir sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıptan dolayı size karşı sorumlu olmayacağız;

b) Staking Hizmetleri için geçerli olan tüm İlgili Yasalar’a uyuyorsunuz ve uymaya devam edeceksiniz.

9.5. Ödemeler

a) Ücretler ve vergiler de dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ödeme, talep üzerine derhal yapılacaktır.

b) Talep edildiğinde, bu tutarları bize ödemeniz gerekmektedir ve bu tutarları doğrudan Hesabınızdan düşme hakkımızı saklı tutarız.

9.6. Tadil

a) Bu Sözleşme, Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngörülen şekilde tadil edilebilecektir.

b) Bu Sözleşme’de yapılan bir değişiklik, Kullanıcı Sözleşmesi de dahil olmak üzere bizimle yapmış olduğunuz diğer sözleşmeleri kendiliğinden değiştirmez.

9.7. Fesih

a) Bu Sözleşme, Kullanıcı Sözleşmesi'nde öngörülen şekilde feshedilebilir ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde öngörülen şekilde aynı sonucu doğurur.

b) Bu Sözleşme’nin feshi, Kullanıcı Sözleşmesi de dahil olmak üzere bizimle yaptığınız diğer herhangi bir sözleşmeyi etkilemez. Bu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, bizimle yaptığınız diğer sözleşmelerin kendiliğinden feshedilmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.

c) Bu Sözleşme’yi herhangi bir nedenle mutlak ve tek taraflı takdirimize bağlı olarak feshetme hakkımızı saklı tutarız.

9.8. Bu Sözleşme’nin içeriği aynı zamanda OKX TR'nin çeşitli sistem özelliklerini, bu Sözleşme ile ilgili diğer anlaşmaları veya kuralları ve OKX TR'nin zaman zaman yayımlayabileceği Hizmet ile ilgili diğer ilgili anlaşmaları ve kuralları da içerir. Yukarıdaki içerik resmi olarak yayınlandığında, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası haline gelir ve sizin de uymakla yükümlü olduğunuz anlamına gelir. Yukarıdaki içerik ile bu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşme geçerli olacaktır.

9.9. Uygulanacak Hukuk

a) İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

b) İşbu Sözleşme'den doğan veya Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9.10. Esas Alınacak Versiyon

Bu Sözleşme’nin Türkçe versiyonu ile diğer dillere çevrilmiş versiyonu arasında bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyonuna öncelik tanınacaktır.