Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Yurtdişina Aktarilmasina Yöneli̇k açik Riza Beyani

Yayımlama Zamanı: 22 Ara 2023Güncelleme Zamanı: 7 May 2024Okuma Süresi: 3 dk

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, OKX Teknoloji Anonim Şirketi tarafından, aydınlatma metninde belirtildiği şekilde:

  • Kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki bilgi, pazarlama, görsel ve biyometrik verilerimin OKX Teknoloji Anonim Şirketi tarafından hizmetlerin sunulması ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirket grup politikası uyarınca OKX TR’nin yurt dışındaki iştirakleri ile diğer grup şirketlerine aktarılmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • Kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki bilgi, pazarlama, görsel ve biyometrik verilerimin talep süreçlerinin yürütülebilmesi ve verilerimin güvenli şekilde saklanması amacıyla, cloud sistemleri, e-posta yazılımları ve diğer bilgi teknoloji sistemlerinin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle yurtdışına, hizmet alınan sözleşmeli üçüncü kişi ve diğer dış hizmet sağlayıcılara aktarılmasına ve erişebildikleri her türlü elektronik ortamda saklanmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • Kimlik ve biyometrik verilerimin OKX TR’nin yurt dışındaki iştirakleri ile diğer grup şirketlerine Müşterinin Tanınması (Know Your Customer - KYC), Tüzel Kişinin Tanınması (Know Your Business - KYB), Müşteri Durum Tespiti (Customer Due Diligence - CDD)- Geliştirilmiş Durum Tespiti (Enhanced Due Diligence - EDD) ve İşlem İzleme (Transaction Monitoring - TM) süreçleri de dahil olmak üzere şüpheli işlemlere ilişkin araştırmalar ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, MASAK'ın ilgili kılavuzları ve/veya ilgili mevzuat uyarınca yapılacak her türlü araştırma ve/veya değerlendirme süreçlerini yürütülmesine ilişkin destek hizmetinin alınması amacıyla aktarılmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • Kripto varlık cüzdan adresime ilişkin verilerimin kripto varlık saklama hizmetlerinin sağlanması amacıyla yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.