Ⅳ. Otomatik Kaldıraç Kaldırma’ya (ADL) Giriş

Yayımlama Zamanı: 16 Ara 2020Güncelleme Zamanı: 21 May 2024Okuma Süresi: 7 dk

Sigorta fonu

OKX’in büyük likidasyonlara karşı koymak için kullandığı sigorta fonu, temelde OKX tarafından sağlanan fon ve likidasyon emirlerinden arta kalan likidasyondan oluşur.

Marjin işlemleri, vadeli işlemler, sürekli swap ve opsiyonlar dahil olmak üzere farklı piyasalarda kullanılan sigorta fonları birbirinden bağımsızdır. Aynı piyasada bile farklı dayanak varlıklara ve farklı para birimlerine sahip sözleşmelerin sigorta fonları birbirinden ayrıdır. Özel kurallar şöyledir:

Piyasalar

Sigorta fonu kuralları

Örnekler

Marjin İşlemleri

Farklı para birimlerine farklı sigorta fonu havuzları uygulanır. Her marjin işlemleri çiftinin iki sigorta fonu vardır, birisi teklif edilen birim için iken diğeri işlem gören para birimi içindir. Diğer bir deyişle marjin işlemlerde, “bu” para birimi olarak teklif edilen birim veya işlem gören tüm para birimleri sigorta fonu havuzuna dahildir.

Üç marjin çifti BTC/USDT, ETH/BTC ve ETH/USDT likide edilirken:
1) BTC/USDT için likide olan para birimleri: BTC ve USDT olur.
2) ETH/BTC için likide olan para birimleri: ETH ve BTC olur.
3) ETH/USDT için likide olan para birimleri: ETH ve USDT olur.
Böylece BTC marjin işlemleri için sigorta fonuna: BTC’nin öge1) ve öge2) dahil olur; ETH marjin işlemleri için sigorta fonuna: ETH’nin öge2) ve öge3) dahil olur; USDT marjin İşlemleri işlemleri için sigorta fonuna: USDT’nin öge1) ve öge3) dahil olur.

Vadeli İşlemler

Coin marjinli vadeli işlemlerin ve USDT marjinli vadeli işlemlerin sigorta fonu birbirinden ayrıdır. Aynı dayanağa sahip farklı vade tarihi olan sözleşmelerin sigorta fonu birlikte hesaplanır.

Farklı dayanağa sahip coin marjinli vadeli işlem sözleşmeleri için sigorta fonları karşılık gelen para birimlerinde vardır.

USDT marjinli vadeli işlemler için sigorta fonu para birimi tüm sözleşmeler için USDT’dir ancak havuzlar birbirinden ayrıdır.

  • BTCUSD vadeli işlemler (haftalık, iki haftalık, üç aylık, altı aylık) sigorta fonu için BTC para birimini kullanır ve farklı vade tarihine sahip tüm BTCUSD vadeli işlem sözleşmeleri aynı fonu paylaşır.
  • ETHUSDT vadeli işlemler (haftalık, iki haftalık, üç aylık, altı aylık) sigorta fonu için USDT para birimini kullanır ve aynı şekilde XRPUSDT vadeli işlemler de böyledir. Ancak sigorta fonlar birbirinden ayrıdır ve birlikte hesaplanamaz.

Sürekli Swap İşlemleri

Coin marjinli sürekli swap sözleşmeleri ve USDT marjinli sürekli swap sözleşmesi sigorta fonu birbirinden ayrıdır.

Farklı dayanağa sahip coin marjinli sürekli swap sözleşmeleri için sigorta fonları karşılık gelen para birimlerinde vardır.

USDT marjinli sürekli swap sözleşmeler için sigorta fonu para birimi tüm sözleşmeler için USDT’dir ancak havuzlar birbirinden ayrıdır.

  • BTCUSD sürekli swap sözleşmesinin BTC para biriminden bir sigorta fonu vardır; LTCUSD sürekli swap sözleşmesinin LTC para biriminden sigorta fonu vardır.
  • ETHUSDT sürekli swap sözleşmesinin USDT para biriminden sigorta fonu vardır ve XRPUSDT sürekli swap sözleşmesi için de böyledir. Ancak sigorta fonları birbirinden ayrıdır ve birlikte hesaplanamaz.

 Opsiyonlar

Farklı dayanaklara sahip opsiyonların karşılık gelen para birimlerinde sigorta fonu havuzları vardır. Aynı dayanağa sahip tüm opsiyon sözleşmelerinin sigorta fonu vade tarihine, kullanım fiyatına ve sözleşme türüne bakılmaksızın birlikte hesaplanır.

  • Tüm BTCUSD opsiyonlar için sigorta fonu para birimi BTC’dir.
  • Tüm ETHUSD opsiyonlar için sigorta fonu para birimi ETH’dir.

Her gün saat 11.00 (TSİ) itibarıyla platform, piyasada dün saat 11.00 (TSİ) ila bugün saat 11.00 (TSİ) arasında gerçekleşen kısmi likidasyonların veya likidasyonların sebep olduğu kayıpları sigorta fonu ile telafi edecek ve iflas kaybı olarak kaydedecektir.

Her gün saat 11.00 (TSİ) itibarıyla platform, piyasada dün saat 11.00 (TSİ) ila bugün saat 11.00 (TSİ) arasında gerçekleşen kısmi likidasyonlar veya likidasyonlar sebebiyle arta kalanları sigorta fonuna transfer edecek ve likidasyon bakiyesi yatırması olarak kaydedecektir.

Otomatik Kaldıraç Kaldırma (ADL) kuralları

ADL olarak kısaltılan otomatik kaldıraç kaldırma, aşırı piyasa koşulları veya mücbir sebepler __yetersiz sigorta fonuna__ veya __sigorta fonunun hızlı düşüşüne__ yol açtığında platformun genel riskini kontrol etmek için karşı taraf pozisyonlarının likide edilmesine yönelik bir mekanizmayı ifade eder.

Mevcut durumda “Yetersiz fon” ve “hızlı düşüş” tanımı aşağıdaki gibi yapılır:

  • Sigorta fonunun hepsinin kaybedilmesi

  • Sigorta fonunun 8 saat içinde zirvesinden %30 düşüş göstermesi

Bu esnada platform gelecekte piyasa koşullarına ayarlamalar yapabilir. ADL tetiklendiğinde platform piyasada emir verme yöntemini kullanamaz ve likide veya kısmen likide olmak için uygun bir fiyatı bekler ancak karşı taraf hesabını en yüksek sıralamadan doğrudan bularak o anda gösterge fiyatından al-sat yapar. İşlem tamamlandığında karşı taraf pozisyonu kapatılacaktır. Pozisyondan elde edilen kâr hesap bakiyesine eklenir. Mekanizma uygulandığında geri alma artık tetiklenmeyecektir.

ADL, karşı tarafla dayanak varlığın en son gösterge fiyatı ile gerçekleşir ve işlem ücreti alınmaz.

ADL’nin karşı taraf sıralaması aşağıdaki kurallara göre belirlenir ve bunlara hesap riski, pozisyon riski ve sözleşme pozisyonunun getiri oranı dahildir:

Pozisyon modu

Marjin kârı hesaplaması

Karşı taraf sıralama kuralları

İzole

Kâr edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı / pozisyon marjin oranı

Zarar edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı* pozisyon marjin oranı

Marjin kârına göre, en yüksekten en düşüğe.

Zarar eden pozisyonda getiri oran negatif iken kâr eden pozisyonlar zarar eden pozisyonların önünde sıralanır.

 

Tek para birimli çapraz

Kâr edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı / marjin oranı

Zarar edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı* pozisyon marjin oranı

Çoklu para birimli çapraz

Kâr edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı / pozisyon marjin oranı

Zarar edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı* pozisyon marjin oranı

Portföy marjini çapraz

Kâr edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı / pozisyon marjin oranı

Zarar edilebilir pozisyon:
Marjin kârı = pozisyon getiri oranı* pozisyon marjin oranı

Yukarıdaki kurallara göre getiri oranı yükseldikçe ve pozisyon marjini oranı düştükçe hesabın ADL karşı taraf olarak kullanılma olasılığı artıyor ve otomatik kaldıraç kaldırma riski artıyor. Kullanıcılar kendi ADL risk seviyelerini sayfada yer alan sinyal ışıkları ile gerçek zamanlı olarak görebilir. Sinyal ışığında 5 ışık çizgisi vardır. Tüm 5 çizgi yandığında bunun anlamı pozisyonun karşı taraf sıralaması en yüksekte ve dolayısıyla otomatik kaldıraç kaldırma riski de en yüksektedir; sadece 1 ışık çizgisi yanıyorsa pozisyonun karşı taraf sıralamasının en düşük seviyede olduğu ve otomatik kaldıraç kaldırma riskinin de en düşük seviyede olduğu anlamına gelir.

iv-introduction-to-auto-deleveraging-adl image 1

Kullanıcıların pozisyonlarına otomatik kaldıraç kaldırma uygulandığında bir e-posta bildirimiyle ilgili pozisyon ve fiyatları hakkında bilgi gönderilir. Ayrıca emir merkezinde bu işlemlere ait kayıtlar, otomatik kaldıraç kaldırma kayıt türü olarak bulunabilir.